Ga direct naar de content

Internet en elektronisch winkelen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 25 2003

Internet en elektronisch winkelen
Aute ur(s ):
Veen, Vincent Fructuoso van der (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4409, pagina 359, 25 juli 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Internettoegang onder de bevolking sterk gegroeid
In 2002 had ruim driekwart van de bevolking thuis een pc. Ongeveer 65 procent van de bevolking had via de pc een internetaansluiting.
In 1998 was dat zestien procent. De sterke groei van de internettoegang heeft voornamelijk plaatsgevonden bij personen die thuis al een
pc hadden. Van de personen die thuis internet hebben, heeft in 2002 ruim een kwart wel eens elektronisch gewinkeld. In 1998 was dit een
tiende.
Wie winkelen elektronisch?
Elektronisch winkelen is van toepassing wanneer via internet producten of diensten voor privé-doeleinden worden gekocht of besteld.
Het thuis hebben van een pc met een internetaansluiting maakt elektronisch winkelen mogelijk. Vooral hoog opgeleide (hbo, universiteit)
en goed verdienende personen hebben thuis een pc met internet. Staat er binnen het huishouden eenmaal een pc met internet, dan
blijken vooral goed verdienende mannen en/of personen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar elektronisch te winkelen.
Bestedingen
In 2001 werd voor 544 miljoen euro elektronisch geconsumeerd 1. In 2002 steeg de omzet uit e-commerce naar 980 miljoen euro. Deze
stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal kopers en een toename van het bestede bedrag per aankoop. Van de totale
consumptieve bestedingen van huishoudens – in 2001 210 miljard euro – had de omzet uit e-commerce een aandeel van 0,3 procent. In
1999 en 2000 was dit respectievelijk 0,1 en 0,2 procent. Afgezet tegen de omzet van de detailhandel in Nederland – 71,1 miljard euro in
2001 – is het aandeel 0,8 procent. In 1999 was dit 0,3 procent.
Onveiligheid en gebrek aan vertrouwen belangrijke belemmeringen
Van alle internetaankopen in Nederland werd 96 procent in 2002 op Nederlandse sites gedaan. De meeste bestede bedragen zijn gering:
bijna de helft van de aankopen is ter waarde van 50 euro of minder. Populaire artikelen zijn boeken, reizen, cd’s, dvd’s, videocassettes en
kleding.
Bij twee op de tien aankopen werd met creditcard betaald. Andere betaalwijzen zijn onder andere de factuur, contant betalen, pinnen bij
aflevering en een eenmalige machtiging. In de periode 2000-2001 werd relatief minder frequent met creditcard betaald. Onveiligheid van
het internetverkeer en gebrek aan vertrouwen in de levering van het product vormen een belangrijke barrière voor het elektronisch
winkelen. Daarnaast blijken veel mensen liever naar de winkel te gaan.
Vincent Fructuoso van der Veen
De informatie in dit artikel is gebaseerd op het Permanent Onderzoek Leefsituatie van het CBS, tenzij anders staat aangegeven. Eind juli is
de publicatie De digitale economie 2003 van het CBS uitgekomen, waarin een groot aantal gegevens over de totstandkoming van de
digitale economie bijeen is gebracht.
figuur 1

Figuur 1. Ontwikkeling pc-bezit, internettoegang en elektronisch winkelen onder de bevolking, 1998-2001
figuur 2

Figuur 2. Internetgebruik thuis naar leeftijd, 2002
a. Degenen die thuis over een internetaansluiting beschikken Bon: CBS
figuur 3

Figuur 3. Bestedingsomvang internetaankopen, 2001
figuur 4

Figuur 4. Meest gekochte en bestelde goederen via internet, 2002
a. Het betreft hier goederen en diensten die in de drie maanden voorafgaand aan het interview door personen van 12 jaar en ouder zijn
gekocht. Bron: CBS.

1 Groei online consumentbestedingen in 2002 naar bijna 1 miljard, persbericht Blauw Research, Rotterdam, 11 maart 2003.

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs