Ga direct naar de content

Input//output: Zware baby’s

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 20 2016

Het verhogen van het minimumloon is met name door het ambigue effect hiervan op de arbeidsmarkt omstreden. In deze discussie ontbreekt echter vaak het gezondheidseffect. Het minimumloon kan immers via een verhoogde werkloosheid dan wel een verhoogd inkomen de gezondheid verslechteren of verbeteren. Wehby et al. bieden een argument voor een positieve relatie tussen gezondheid en het minimumloon. Dit doen zij op basis van gegevens over geboortegewichten uit Amerikaanse ziekenhuizen over een periode van 25 jaar. Een hoger minimumloon leidt tot significant zwaardere en daarmee gezondere baby’s. Ook effecten die niet gerelateerd zijn tot de arbeidsmarkt hebben volgens de auteurs een belangrijke rol in het debat.

Studie van: Wehby, G., D. Dave en R. Kaestner (2016) Effects of minimum wage on infant health. NBER Working Paper, 22373.

Auteur

Categorieën