Ga direct naar de content

Input//output: Inkomensdenivellering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 17 2016

Dolado et al. stellen dat traditioneel gezien er vrijwel geen selectie-effect bestaat bij mannen wanneer het gaat om arbeidsmarktparticipatie, maar wel bij vrouwen. Dit komt doordat vrijwel alle mannen die in staat zijn om te werken dit ook doen, terwijl bij vrouwen hun persoonlijke keuze een grotere rol speelt. Zo werken vrouwen met een hoger opleidingsniveau vaker dan vrouwen die laaggeschoold zijn. Dolado et al. onderzoeken of de grote veranderingen qua arbeidsaanbod en vraag die ontstaan zijn tijdens de kredietcrisis invloed hebben gehad op dit selectie-effect. Door de crisis zijn veel met name laagopgeleide mannen werkloos geraakt, waardoor de vanzelfsprekendheid van de werkende man verdwenen is en dus het selectie-effect onder mannen toegenomen is. Tegelijkertijd zijn meer vrouwen gaan werken doordat hun echtgenoten werkloos zijn geraakt; hierdoor is het selectie-effect onder vrouwen afgenomen. Als deze lijn zich in de toekomst doorzet, en er dus relatief minder laagopgeleide mannen en meer laagopgeleide vrouwen werken, bestaat de kans dat de verschillen qua salarissen tussen mannen en vrouwen toenemen.

Studie van: Dolado, J., C. Garcia-Penalosa en L. Tarasonis (2016) The changing nature of gender selection into employment: Europe over the Great Recession. CEPR Discussion Paper, 11367.

Auteur

Categorieën