Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 30 2006

inhoud

4489
30 juni 2006  jaargang 91

Doelmatigheidswinst van minder
hypotheekrenteaftrek

292

C. van Ewijk, B. Jacobs en R.A. de Mooij   Wat zijn de welvaartseffecten
van een beperking van de fiscale subsidie op het eigen huis? In dit artikel
een aantal consequenties van minder hypotheekrenteaftrek.

Nederlands aardgas:
van export naar flexport

296

A. Correljé   Een actieve rol van Nederland op de gasmarkt vraagt aandacht voor seizoensflexibiliteit in levering van gas. Investeringen in een
flexibelere infrastructuur zijn geboden.

Vijftig jaar econometrie:
de waarde van het model

302

P.H.B.F. Franses en T. Kloek   De lustrumviering van het Econometrisch
Instituut in Rotterdam geeft aanleiding terug te blikken op vijftig jaar
ervaring met econometrische modelbouw.

Terug naar de werkvloer met
Arnold Heertje

en verder…

ESB Kompas

300

statistiek

304

308

291

Economie in Beeld

Concurrentie en kwaliteit in het
notariaat

290

Redactioneel

306

mening

311

reactie

312

boeken

315

debat

316

agenda

318

column

319

servicepagina

J. Noailly en B.A. Vollaard Notarissen zijn sinds 1999 vrijer in hun
locatiekeuze en tarifering. Is  de concurrentie toegenomen en wat zijn de
effecten van de concurrentie op de kwaliteit van het notariële werk?

320

ESB

30 juni 2006

289