Ga direct naar de content

Goede conjunctuur ontwikkeling in 1997

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 4 1998

Goede conjunctuur ontwikkeling in 1997
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4142, pagina 199, 6 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

De Nederlandse economie handhaafde verleden jaar de gunstige ontwikkeling, die in 1994 inzette. De volume-ontwikkeling van het
bruto binnenlands product, bedroeg vorig jaar 3,3% . Het is niet alleen de hoogte van de groei die aanspreekt. Opvallend is het
evenwichtige karakter ervan en de relatief lange periode van twintig kwartalen waarin de expansie van de economie aanhoudt. De
gevolgen van de varkenspest hebben de groei in 1997 met ongeveer 0,3%-punt geremd. De particuliere consumptie en de
investeringen van bedrijven hebben de groei gedragen.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Bruto binnenlands product
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 2. Consumptie gezinnen
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 3. Bruto investeringen vaste activa
volume, procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Figuur 4. Consumentenvertrouwen
saldo van pos. en neg. antwoorden, % van totaal

Figuur 5. Prijsindex gezinsconsumptie
procentuele mutatie t.o.v. een jaar eerder

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur