Ga direct naar de content

Goed geïnformeerd formeren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 12 2012

De standpunten van de twee formerende politieke partijen liggen op tafel, al is het natuurlijk zaak voortschrijdend inzicht te benutten. Wat dat betreft hebben economen veel te bieden, alleen al deze week in ESB.

Mark Dijkstra en Maarten Pieter Schinkel laten zien dat de Nederlandse hypotheekrentes sinds 2009 evident boven het EU-gemiddelde liggen, en waarschijnlijk niet door toedoen van hogere financieringskosten. Bij meer concurrentie zou de rente waarschijnlijker lager liggen, zo schatten de auteurs in. Wellicht dat de PvdA en de VVD een marktconforme aftrek op de hypotheekrente kunnen realiseren door concurrentie tussen hypotheekverstrekkers te bevorderen. Waarbij ze ook de (tegen)argumenten van Wim Boonstra en Leontine Treur in ogenschouw kunnen nemen.

De AWBZ staat op een tweesprong. Sander Koopman en Marc Pomp beschrijven de voor- en nadelen van overheveling van de AWBZ naar gemeenten (wens PvdA) of naar verzekeraars (wens VVD). Ze komen tot de slotsom dat uitvoering door gemeenten op voorhand tot betere uitgavenbeheersing zal leiden, en uitvoering door verzekeraars tot een betere borging van kwaliteit en toegankelijkheid. Opmerkelijk, omdat rechtse partijen meer belang zouden hechten aan uitgavenbeheersing en linkse partijen meer aan toegankelijkheid. Misschien dat een verantwoorde draai van links of rechts te overwegen valt?

Mocht er nog vernieuwing worden gezocht in de pensioendiscussie, bijvoorbeeld om ouderen meer aan het werk te krijgen: uit modelschattingen en simulatieresultaten van Rutger Vroom, Jan-Maarten van Sonsbeek en Ridwan Alblas blijkt dat deeltijdpensioen in Nederland het arbeidsaanbod verkleint. Ook de analyse van Otten, Arts, Schuring en Burdorf gaat over de arbeidsinzet van ouderen. Terugdringing van roken en verbetering van de fysieke werkbelasting zou helpen de instroom in de arbeidsongeschiktheid te verminderen, en zodoende mensen langer aan het werk te houden.

En tot slot een geruststellende gedachte van Mark Mink, die in zijn promotiebespreking stelt dat het risico op besmetting van banken door een Grieks faillisement beperkt is. Al is dat niet het hele verhaal…

Auteur

Categorieën