Ga direct naar de content

Geldgroei weer terug in de vs

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 15 2002

Geldgroei weer terug in de vs
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Deze pagina is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4347, pagina 139, 15 februari 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Reeds enkele jaren is sprake van een forse versnelling van de groei van de geldhoeveelheid in de VS. Door de forse renteverlagingen
van de Federal Reserve vorig jaar heeft deze versnelling verder aan momentum gewonnen. Indien aangenomen wordt dat een deel van
dit geld uiteindelijk zal worden besteed, gaat hiervan een stimulerende werking op de economie uit. Tevens schuilt hierin in principe
een gevaar voor de inflatie. Uit de notulen van het Federal Open Market Committee, het monetaire comité van de Fed, blijken de
centrale bankiers hierover echter nauwelijks bezorgd te zijn.
Indien als stelregel wordt gehanteerd dat een neutrale geldgroei ongeveer gelijk is aan de potentiële bbp-groei (3,5 procent) plus de
aanvaardbare inflatie (twee procent) zou een M2-toename voor de VS van 5,5 procent per jaar (bij een constante omloopsnelheid)
afdoende zijn. De groei van de M2-geldhoeveelheid is momenteel echter toegenomen tot een tempo van meer dan tien procent jaar-opjaar. Wanneer de relatie tussen geldhoeveelheid en inflatie weer opgeld zou doen, gaat hiervan een duidelijke opwaartse druk op de
prijzen uit.
Tot het midden van de jaren tachtig maakte de Fed bij haar rentebeslissingen nog intensief gebruik van de ontwikkeling van de M2
geldhoeveelheid. De relatie tussen de geldgroei en de prijsontwikkeling op de langere termijn ging in de VS tot die tijd dan ook goed op.
Sindsdien loopt deze relatie evenwel spaak. Dit wordt onder andere geweten aan de snelle opeenvolging van financiële innovaties. De
M2 verdween als beleidsindicator van het toneel. Met de recente buitensporige stijging van de geldgroei neemt het aantal stemmen dat
wijst op het belang van de M2 als monetaire indicator weer gestaag toe. Dat de relatie tussen de geldgroei en de inflatie op de korte
termijn niet goed is vast te stellen – vaak zelfs misleidend is – en de afgelopen vijftien jaar zelfs helemaal niet meer opging, hoeft immers
niet te betekenen dat deze indicator als irrelevant mag worden beschouwd.
Zie figuur 1

Figuur 1. Inflatie en (exces) M2-groei in de VS

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur