rss_2.0ESB - Laatste nieuws voor sectie esbDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/section/esbMachine learning vereist betere risicoverevening zorgverzekeraarshttps://esb.nu/esb/20061603/machine-learning-vereist-betere-risicoverevening-zorgverzekeraarsZorgverzekeraars worden gecompenseerd voor de risicoprofielen van hun verzekerden. Het huidige risicovereveningsmodel corrigeert echter niet voor alle gezondheidsverschillen. Met behulp van machine learning-technieken (ML) zouden zorgkosten beter voorspeld kunnen worden. Zou ML gebruikt kunnen worden voor risicoselectie, en wat kan de overheid hier tegen doen? https://esb-external-prod.imgix.net/YLiZ_5oGuy2i2uw0CY4fOAAJb-k.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061603/machine-learning-vereist-betere-risicoverevening-zorgverzekeraars2020-12-03T05:00:00.000+00:00De solidariteitsreserve in het nieuwe pensioenstelsel hoort overheidsfonds te zijnhttps://esb.nu/esb/20061702/de-solidariteitsreserve-in-het-nieuwe-pensioenstelsel-hoort-overheidsfonds-te-zijnDe solidariteitsreserve maakt het nieuwe pensioenstelsel nodeloos ingewikkeld en moeilijk uitlegbaar. Is het niet beter om die reserve als een overheidsfonds in te richten?https://esb-external-prod.imgix.net/RepWAQU2y7Ly1SraSe6q9ZiaLWk.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061702/de-solidariteitsreserve-in-het-nieuwe-pensioenstelsel-hoort-overheidsfonds-te-zijn2020-12-01T05:00:00.000+00:00Maak van uitzendbureaus poortwachters die de flexibilisering inperkenhttps://esb.nu/esb/20061699/maak-van-uitzendbureaus-poortwachters-die-de-flexibilisering-inperkenNa jaren van een explosieve groei in flexibele contracten legt de coronacrisis de kwetsbaarheid van flexibele werknemers bijzonder goed bloot. Eerder getroffen maatregelen om de onzekerheid van werk en inkomen terug te dringen helpen niet, en het effect van nieuwe voorstellen kan betwijfeld worden. Wat is er nodig om wel succes te boeken? https://esb-external-prod.imgix.net/1_O_FWFGyMUucWocNgS6v08Z7Y4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061699/maak-van-uitzendbureaus-poortwachters-die-de-flexibilisering-inperken2020-11-26T05:00:00.000+00:00Ongelijk gebruik van online-leermiddelen tijdens de lockdownhttps://esb.nu/esb/20061599/ongelijk-gebruik-van-online-leermiddelen-tijdens-de-lockdownTijdens de lockdown dit voorjaar hebben ouders en basisscholen gezocht naar ondersteuning bij het thuisonderwijs, en online-onderwijsmiddelen laten een sterke toename zien. In hoeverre hebben alle kinderen in gelijke mate toegang kregen tot en gebruik kunnen maken van deze middelen?https://esb-external-prod.imgix.net/Q_UkR5pkIyFfGBhnEM3fs9srBhU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061599/ongelijk-gebruik-van-online-leermiddelen-tijdens-de-lockdown2020-11-24T06:00:00.000+00:00Zelfstandigen werkten minder uren in tweede kwartaal https://esb.nu/esb/20061697/zelfstandigen-werkten-minder-uren-in-tweede-kwartaalDe coronacrisis raakt verschillende groepen werkenden, maar vooral zelfstandigen hebben in het tweede kwartaal van 2020 minder uren gewerkt dan in het tweede kwartaal van 2019. Een jaar geleden waren er weliswaar minder zelfstandigen, maar zij werkten meer uren per week.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061697/zelfstandigen-werkten-minder-uren-in-tweede-kwartaal2020-11-20T05:00:00.000+00:00Helft bedrijven betaalt vennootschapsbelastinghttps://esb.nu/esb/20061595/helft-bedrijven-betaalt-vennootschapsbelastingDe vennootschapsbelasting is een van de meest conjunctuurgevoelige belastingsoorten. Verliesverrekening over de jaren toegestaan. Dat gebeurt veelvuldig en relatief meer in het mkb. Het percentage bedrijven in het grootbedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, is daardoor per saldo hoger dan in het mkb. https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061595/helft-bedrijven-betaalt-vennootschapsbelasting2020-11-18T05:00:00.000+00:00Interview met Sendhil Mullainathan: ‘Met kunstmatige intelligentie kunnen economen wél voorspellen’https://esb.nu/esb/20061695/interview-met-sendhil-mullainathan-met-kunstmatige-intelligentie-kunnen-economen-wel-voorspellenKunstmatige intelligentie wordt niet vaak geassocieerd met economen. Maar als het aan econoom Sendhil Mullainathan ligt, zal dit snel veranderen. We spraken hem in aanloop naar zijn lezing op 20 november, tijdens de Nederlandse economenweek.https://esb-external-prod.imgix.net/M0feFhxOYT5ngP4O3-OIQCBSW6k.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061695/interview-met-sendhil-mullainathan-met-kunstmatige-intelligentie-kunnen-economen-wel-voorspellen2020-11-17T14:18:03.000+00:00Bij financiële kennis is weten niet altijd doenhttps://esb.nu/esb/20061694/bij-financiele-kennis-is-weten-niet-altijd-doenVinden mensen met meer financiële kennis financiële planning gemakkelijker? Met de AFM Consumentenmonitor vergelijken we de financiële geletterdheid met het doevermogen.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061694/bij-financiele-kennis-is-weten-niet-altijd-doen2020-11-17T06:30:00.000+00:00Steun aan de luchtvaart is gebaseerd op oude inzichtenhttps://esb.nu/esb/20061594/steun-aan-de-luchtvaart-is-gebaseerd-op-oude-inzichtenDe recente overheidssteun aan KLM weerspiegelt de heersende opinie dat KLM van groot belang is voor de Nederlandse economie. Nieuw regionaal economisch onderzoek wijst er echter op dat het economische belang van KLM beperkter is dan eerder werd aangenomen. De inzichten maken nieuw beleid noodzakelijk. https://esb-external-prod.imgix.net/d6B8WPZsoB_0BN20dbD30-pXXg0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061594/steun-aan-de-luchtvaart-is-gebaseerd-op-oude-inzichten2020-11-17T06:00:00.000+00:00Afscheid van aandeelhouderskapitalisme vereist beperking van het rendementsstrevenhttps://esb.nu/esb/20061514/afscheid-van-aandeelhouders-kapitalisme-vereist-beperking-van-het-rendementsstrevenIn de jaren tachtig brak de Verenigde Staten met het stakeholder-kapitalisme en koos voor het zogeheten primaat van de aandeelhouder. Onder druk van de samenleving zeggen bedrijven dat ze nu weer afscheid willen nemen van het aandeelhouderskapitalisme. Wat kan Nederland van deze ontwikkelingen leren?https://esb-external-prod.imgix.net/oB4UvaZ4QEzslBcnssuAeWBMdrk.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061514/afscheid-van-aandeelhouders-kapitalisme-vereist-beperking-van-het-rendementsstreven2020-11-16T06:00:00.000+00:00Hoofdkostwinners goed voor ruim 60 procent van inkomenhttps://esb.nu/esb/20061513/hoofdkostwinners-goed-voor-ruim-60-procent-van-inkomenVoor het eerst brengt het CBS in kaart hoe het huishoudensinkomen is opgebouwd uit de inkomens van de afzonderlijke leden. Gemiddeld blijkt ruim zestig procent van het bruto inkomen huishoudens afkomstig van de hoofdkostwinner.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061513/hoofdkostwinners-goed-voor-ruim-60-procent-van-inkomen2020-11-13T05:00:00.000+00:00Bij corona is de rule of rescue aan het werkhttps://esb.nu/esb/20061511/bij-corona-is-de-rule-of-rescue-aan-het-werkOp hun beurt doen economen er goed aan om andere disciplines te betrekken bij MKBA’s om zodoende een goede balans te vinden tussen eenvoud en complexiteit, en om ervoor te zorgen dat belangrijke waarden worden gedefinieerd en meegenomen in de beleidsopties.https://esb-external-prod.imgix.net/YMTzKtzehR7477zWCfybKVrYP1g.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061511/bij-corona-is-de-rule-of-rescue-aan-het-werk2020-11-11T23:01:00.000+00:00Maatschappelijke kosten-batenanalyse als spiegelhttps://esb.nu/esb/20061510/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-als-spiegelHet is inconsequent dat een leven normaliter een zeker bedrag mag kosten, en dat we daar nu, in deze vreemde tijd, van gaan afwijken. Maar is het erg?https://esb-external-prod.imgix.net/2CbOSmdQ99OnGFM0TvNNoPEfDZs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061510/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-als-spiegel2020-11-11T23:01:00.000+00:00Vanuit geluk bezien zijn de kosten van een lockdown veel hoger dan de baten https://esb.nu/esb/20061509/vanuit-geluk-bezien-zijn-de-kosten-van-een-lockdown-veel-hoger-dan-de-batenBij eerder pandemieën was het devies steevast om de rust te bewaren en de angst onder de bevolking weg te nemen. Bij het coronavirus kozen we er echter voor om het maatschappelijk verkeer te beperken met grote gevolgen voor ons welbevinden. Was het dat waard?https://esb-external-prod.imgix.net/bB7Fqx5_nG6I9xo0ZvwlahyqVhU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061509/vanuit-geluk-bezien-zijn-de-kosten-van-een-lockdown-veel-hoger-dan-de-baten2020-11-11T23:01:00.000+00:00ESB 4791S: Duurzame landbouwhttps://esb.nu/incoming/20061418/esb-4791s-duurzame-landbouwDe landbouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, en tegelijkertijd staat het verdienmodel van boeren onder druk. Alle reden voor een ESB-dossier over de route naar duurzame landbouw.https://esb-external-prod.imgix.net/IzOwGrctqRzdqve6bOlFWtXUU1U.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/incoming/20061418/esb-4791s-duurzame-landbouw2020-11-11T23:01:00.000+00:00Themanummer over de kosten en baten van lockdownshttps://esb.nu/esb/20061417/themanummer-over-de-kosten-en-baten-van-lockdownsWegen de baten van de coronamaatregelen op tegen de kosten? Het novembernummer biedt twee maatschappelijke kosten-batenanalyses naar deze vraag en vier bespiegelingen op deze analyses. https://esb-external-prod.imgix.net/Gh_F6DjyfcEHZEwxsCMh2We0Km4.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061417/themanummer-over-de-kosten-en-baten-van-lockdowns2020-11-11T23:01:00.000+00:00Analyses vormen startpunt van inhoudelijke discussie over coronabeleidhttps://esb.nu/esb/20061416/analyses-vormen-startpunt-van-inhoudelijke-discussie-over-coronabeleidDe maatschappelijke kosten-batenanalyses van Frijters en Kolen bieden een integrale evaluatie van het coronabeleid in Nederland. Maar gebruiken ze wel de juiste maatstaven en zijn de uitkomsten wel realistisch?https://esb-external-prod.imgix.net/SNGw1KluHsJmo5DcL2i237GwAu4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061416/analyses-vormen-startpunt-van-inhoudelijke-discussie-over-coronabeleid2020-11-11T23:01:00.000+00:00Kosten en baten van lockdowns blijven onzeker https://esb.nu/esb/20061415/kosten-en-baten-van-lockdowns-blijven-onzekerUit de analyses van Paul Frijters en Bas Kolen wordt niet duidelijk of de maatschappelijke baten van van lockdowns de kosten overstijgen. Wel geeft de analyse van Kolen een indicatie dat op korte termijn de baten hoger zijn. Als de analyse beter zou aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis, zou hij een goed startpunt zijn voor een maatschappelijk debat. https://esb-external-prod.imgix.net/Pe2qUpgUfvAKaQG4vPxXdIKBCAU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061415/kosten-en-baten-van-lockdowns-blijven-onzeker2020-11-11T23:01:00.000+00:00Een eerste kwantitatieve analyse van de Nederlandse coronamaatregelenhttps://esb.nu/esb/20061414/een-eerste-kwantitatieve-analyse-van-de-nederlandse-coronamaatregelenWas de intelligente lockdown dit voorjaar de beste manier om de COVID-19-crisis te bestrijden? Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten beantwoordt die vraag en trekt lessen voor een verdere aanpak.https://esb-external-prod.imgix.net/8IsRv4E542iVhT0ne2o8Zg5cvyw.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061414/een-eerste-kwantitatieve-analyse-van-de-nederlandse-coronamaatregelen2020-11-11T23:01:00.000+00:00Financiële sector kan transitie naar duurzame landbouw versnellenhttps://esb.nu/esb/20061507/financiele-sector-kan-transitie-naar-duurzame-landbouw-versnellenDe steeds intensievere landbouw leidt tot verlies aan bodemkwaliteit en biodiversiteit en vergt steeds verdere schaalvergroting om de benodigde investeringen te kunnen dragen. Dat resulteert in nog grotere milieurisico’s en risicopremies. Een omslag naar duurzame landbouw vanuit een gebiedsvisie is nodig om de sector weer financierbaar te maken. https://esb-external-prod.imgix.net/AsZNLz5tGleKbT3tmA6ut_Aqxwg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061507/financiele-sector-kan-transitie-naar-duurzame-landbouw-versnellen2020-11-11T08:32:12.000+00:00Laat de kringloop-landbouw rondrekenenhttps://esb.nu/esb/20061508/laat-de-kringloop-landbouw-rondrekenenDe kringlooplandbouw biedt een lonkend perspectief voor een duurzame voedselproductie en een versterking van het platteland in ecologische, sociale en economische zin. Maar we zijn er nog niet. Wat kan de bank doen om de kringlooplandbouw te stimuleren?https://esb-external-prod.imgix.net/oqzmKrj8FmbulscMv1Lko-hLub0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061508/laat-de-kringloop-landbouw-rondrekenen2020-11-11T07:00:00.000+00:00Nobelprijswinnaars fluisteren in de oren van beleidsmakershttps://esb.nu/esb/20061413/nobelprijswinnaars-fluisteren-in-de-oren-van-beleidsmakersPaul R. Milgrom en Robert B. Wilson deelden dit jaar de Nobelprijs voor de economie. De economen van Stanford kregen de prijs omdat ze de veilingtheorie verfijnden en nieuwe veilingvormen ontwikkelden, waarvan ook Nederlandse consumenten en belastingbetalers profiteren.https://esb-external-prod.imgix.net/w6NcOO35mI1EhKlpjqCl1pb6F3U.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061413/nobelprijswinnaars-fluisteren-in-de-oren-van-beleidsmakers2020-11-11T07:00:00.000+00:00Ambities bedrijfsleven blijven achter bij klimaatdoelstellingenhttps://esb.nu/esb/20061412/ambities-bedrijfsleven-blijven-achter-bij-klimaatdoelstellingenHet streven van bedrijven in Nederland om hun ecologische voetafdruk te reduceren, blijft achter bij de klimaatdoelstelling van de overheid voor 2050, blijkt uit de nieuwste editie van de Nederlandse Innovatie Monitor.https://esb-external-prod.imgix.net/zRwIASCNbYesJ4SH-n7uSC2hIGg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061412/ambities-bedrijfsleven-blijven-achter-bij-klimaatdoelstellingen2020-11-10T06:00:00.000+00:00Voor een natuurinclusieve landbouw zijn nieuwe verdien­modellen nodig https://esb.nu/esb/20061411/voor-een-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nieuwe-verdienmodellen-nodigZowel het herstel als de versterking van de agrarische biodiversiteit is urgent. Er is een vorm van landbouw nodig die niet alleen gericht is op de topproductie van agrarische producten, maar ook op de kwaliteit en de instandhouding van de productiemiddelen zoals de bodem, de agrobiodiversiteit en het landschap. Wat is er nodig om tot een duurzaam verdienmodel te komen?https://esb-external-prod.imgix.net/vUExENOn4_vRXwlItJbQL_cSDk4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061411/voor-een-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nieuwe-verdienmodellen-nodig2020-11-10T05:00:00.000+00:00Naar grootschalige hightech-landbouwhttps://esb.nu/esb/20061410/naar-grootschalige-hightech-landbouwOm de wereldbevolking op een duurzame wijze van voedsel te voorzien, dient de voedselproductie te veranderen. De markt tendeert bij deze transitie naar schaalvergroting. Mochten we niet afhankelijk willen zijn van alleen de allergrootste agrofoodbedrijven, dan is er een grotere rol weggelegd voor overheids­inmenginghttps://esb-external-prod.imgix.net/XFQyeZY8nxItJrf5RVeAGAMIlX4.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061410/naar-grootschalige-hightech-landbouw2020-11-09T05:00:00.000+00:00Transitie landbouw vraagt om brede maatschappelijke veranderinghttps://esb.nu/esb/20061409/transitie-landbouw-vraagt-om-brede-maatschappelijke-veranderingDe duurzaamheidsuitdagingen wat betreft de landbouw zijn groot en urgent, en vereisen andere manieren van werken. De wil is aanwezig, maar in de maatschappij zijn er veranderingen nodig: er dient duidelijk gemaakt te worden dat het zowel economisch als sociaal-cultureel anders moet en anders kan. https://esb-external-prod.imgix.net/fiIcExLKvRaT9YE_3HayfcrJNb4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061409/transitie-landbouw-vraagt-om-brede-maatschappelijke-verandering2020-11-09T05:00:00.000+00:00Code oranje voor groene ambities Europahttps://esb.nu/esb/20061505/code-oranje-voor-groene-ambities-europaHet meeste Europese landbouwgeld gaat tot nu toe naar intensieve landbouw in de gebieden waar de biodiversiteit het hardst achteruitgaat. En in de nabije toekomst kunnen we helaas nog geen beterschap verwachten. De herbestemming van EU-gelden richting vergroening, heeft weinig uitgehaald en het groene resultaat is ook in de nieuwe begroting niet gewaarborgd. https://esb-external-prod.imgix.net/Xvstf4YyshB-msD4I7I8qrO3mdQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061505/code-oranje-voor-groene-ambities-europa2020-11-06T06:00:00.000+00:00Liberaal landbouwbeleid en verduurzaming gaan niet samenhttps://esb.nu/esb/20061506/liberaal-landbouwbeleid-en-verduurzaming-gaan-niet-samenDe Nederlandse boeren dreigen in een val te lopen. Om onder de toelaatbare milieugrenzen te blijven, die nu eenmaal niet voortdurend verlegd kunnen worden, moeten zij maatregelen nemen die niet via de markt terugverdiend kunnen worden. Ondertussen lobbyt Nederland in Europa voor liberalisering van het landbouwbeleid, waardoor ook publieke steun zou wegvallen. https://esb-external-prod.imgix.net/8thAforEBpVaE36gF2l7Va2IAlg.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061506/liberaal-landbouwbeleid-en-verduurzaming-gaan-niet-samen2020-11-06T05:00:00.000+00:00EU-eisen niet gewaarborgd bij import via webwinkelshttps://esb.nu/esb/20061504/eu-eisen-niet-gewaarborgd-bij-import-via-webwinkelsNederlandse consumenten kopen steeds meer bij webwinkels en platforms buiten de Europese Unie. Daarmee zijn ze niet verzekerd van de rechtsbescherming die zij als consument binnen de EU genieten. Ook is niet gewaarborgd of de producten aan de Europese veiligheids-, gezondheids- en milieueisen voldoen. Dat zorgt voor een scheef speelveld voor Europese ondernemers. https://esb-external-prod.imgix.net/vhr2Jcx0IDbq7pvPSsLJ6RuicsY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061504/eu-eisen-niet-gewaarborgd-bij-import-via-webwinkels2020-11-05T05:00:00.000+00:00Verduurzaming voedsel­systeem vereist duidelijke doelen en reële prijzenhttps://esb.nu/esb/20061503/verduurzaming-voedselsysteem-vereist-duidelijke-doelen-en-reele-prijzenOns huidige voedselsysteem zet het klimaat en de leefomgeving onder druk, het versterkt de achteruitgang van de biodiversiteit en houdt een ongezonde levensstijl in stand. De overheid pakt daarbij nog onvoldoende door. Deze situatie is onhoudbaar, dus is het belangrijk dat daarin verandering komt.https://esb-external-prod.imgix.net/FeKpegXZn8AyWgCSaQ7ntA-BBps.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20061503/verduurzaming-voedselsysteem-vereist-duidelijke-doelen-en-reele-prijzen2020-11-05T05:00:00.000+00:00nl2020 Economische Statistische Berichten2020-12-03T19:51:23.468+00:002020-12-03T05:00:00.000+00:00webmaster@esb.nuLaatste nieuws voor sectie esb10