rss_2.0ESB - Laatste nieuws voor sectie esbDe RSS feed van esb.nuhttps://esb.nu/section/esbCO2-grensheffing kan grote kostenpost worden voor industriehttps://esb.nu/esb/20070902/co-grensheffing-kan-grote-kostenpost-worden-voor-industrieEen CO2-grensheffing op goederenimport van buiten de Europese Unie zou Nederlandse bedrijven kunnen opzadelen met hogere inkoopkosten voor intermediaire producten. Dat blijkt uit nieuwe gegevens, die inzichtelijk maken in hoeverre Nederlandse bedrijven momenteel van deze importen gebruikmaken, en hoe deze ingevoerde producten in de Nederlandse ketens worden ingezet. https://esb-external-prod.imgix.net/wwODRCFPaux5L8Du4tD5LcR0BPQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070902/co-grensheffing-kan-grote-kostenpost-worden-voor-industrie2022-06-29T22:30:00.000+00:00Effect coronasteun op bedrijfsopheffingen lijkt beperkt https://esb.nu/esb/20070999/effect-coronasteun-op-bedrijfsopheffingen-lijkt-beperktHet recordlage aantal faillissementen tijdens de corona­crisis suggereert dat de coronasteun voor bedrijven mogelijk tot een forse marktverstoring heeft geleid. Een bredere blik op het aantal bedrijfsbeëindigingen neemt die suggestie onder de loep. https://esb-external-prod.imgix.net/OikI4JzV3AUCV7FWgjPyRB1jdAs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070999/effect-coronasteun-op-bedrijfsopheffingen-lijkt-beperkt2022-06-28T22:30:00.000+00:00Aantal verdieners in huishouden bepaalt inkomens- én arbeidsmarktpositie https://esb.nu/esb/20070899/aantal-verdieners-in-huishouden-bepaalt-inkomens-en-arbeidsmarktpositieHet tweeverdienersmodel is de afgelopen decennia steeds gebruikelijker geworden, maar er is ook nog een aanzienlijk aantal huishoudens met slechts één kostwinner. Het gevolg is dat het huishoudensinkomen meer bepaald wordt door het aantal verdieners in een huishouden dan door het uurloon. Dat zet de ongelijkheid, de arbeidsmarkt en het bijbehorende beleid op zijn kop.https://esb-external-prod.imgix.net/hSnZr0n7zQhIbubpM5pCgsG_7qI.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070899/aantal-verdieners-in-huishouden-bepaalt-inkomens-en-arbeidsmarktpositie2022-06-27T22:30:00.000+00:00Opkomst neoliberalisme heeft ook economische redenenhttps://esb.nu/esb/20070996/opkomst-neoliberalisme-heeft-ook-economische-redenenIn neoliberalisme ontrafelen Bram Mellink en Merijn Oudenampsen de plotse populariteit van deze maatschappijvisie in Nederland vanaf de jaren zeventig. Ze leggen helder uit welke economen en politici daarbij een leidende rol hebben gespeeld, maar zijn kort over de economische voedingsbodem die dit mogelijk maakte.https://esb-external-prod.imgix.net/ARxiLcp614VvYwurlxKT8xNkv7Q.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070996/opkomst-neoliberalisme-heeft-ook-economische-redenen2022-06-26T22:30:00.000+00:00Gunstig ondernemers­klimaat vereist andere prioritering in fiscaal beleid https://esb.nu/esb/20070894/gunstig-ondernemersklimaat-vereist-andere-prioritering-in-fiscaal-beleidHet bevorderen van het ondernemersklimaat is traditioneel een belangrijk aandachtspunt binnen het Nederlandse economische beleid. Onze welvaart is echter meer gediend met een verbetering van de uitvoering van het fiscale systeem, dan met het voorheen zo gebruikelijke inbouwen van allerlei specifieke belastingvoordelen voor ondernemers. https://esb-external-prod.imgix.net/edFp5xmBE3KURt11JLfaTasoazA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070894/gunstig-ondernemersklimaat-vereist-andere-prioritering-in-fiscaal-beleid2022-06-22T22:30:00.000+00:00Kans zeer klein dat hogere rente leidt tot sterke stijging staatsschuld https://esb.nu/esb/20070799/kans-zeer-klein-dat-hogere-rente-leidt-tot-sterke-stijging-staatsschuldBij het beantwoorden van Kamervragen over zijn doorrekening van het Coalitieakkoord kwam het Centraal Planbureau ook met een raming van de effecten van een rentestijging op de staatsschuld. Het is echter onduidelijk waarop het planbureau deze raming baseerde. Want de fors oplopende staatsschulden die het Planbureau presenteerde zijn uiterst onwaarschijnlijk. https://esb-external-prod.imgix.net/kDP2HgzCqYAXwTM8_Ty3I1LdX3s.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070799/kans-zeer-klein-dat-hogere-rente-leidt-tot-sterke-stijging-staatsschuld2022-06-20T22:30:00.000+00:00Informatie over rijksbezit nodig voor betere besluitvorming https://esb.nu/esb/20070798/informatie-over-rijksbezit-nodig-voor-betere-besluitvormingDe informatie die ministeries over de bezittingen van het Rijk aan parlement en burgers verstrekken, is onvolledig. Terwijl het Rijk ondernemingen en alle andere publieke organisaties voorschrijft om complete financiële informatie te verstrekken, doet het dat zelf nog niet. Het daarmee gepaard gaande gebrek aan zicht op rijksbezit zit goede besluitvorming en verantwoording in de weg.https://esb-external-prod.imgix.net/ATcaOhUxoTVg4kytervqIeQ1Z2k.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070798/informatie-over-rijksbezit-nodig-voor-betere-besluitvorming2022-06-19T22:30:00.000+00:00‘Beleidsdoelen zijn nauwelijks meet- en controleerbaar’https://esb.nu/esb/20070796/beleidsdoelen-zijn-nauwelijks-meet-en-controleerbaarOp de maandag na Verantwoordingsdag nodigt de Tweede Kamers een groep burgers uit om de jaarverslagen van de ministeries te evalueren. Het doel van deze V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van de Kamer. Op 23 mei was het de beurt aan honderd jonge wetenschappers. Redactiemedewerker Thijs Busschots was een van hen, en sprak erover na met medeparticipant Eva Mulder. https://esb-external-prod.imgix.net/bxBN0P6npMtxT10NNxzn4ljRJdY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070796/beleidsdoelen-zijn-nauwelijks-meet-en-controleerbaar2022-06-16T22:30:00.000+00:00Promotiebespreking: Timo Verlaathttps://esb.nu/esb/20070696/promotiebespreking-timo-verlaatDe dissertatieresultaten lijken te suggereren dat er in Nederland ruimte is om de verplichtingen van uitkeringsgerechtigden te versoepelen, zonder dat dit ten koste gaat van activatie. https://esb-external-prod.imgix.net/4MveOpPd7BBDKgCp0GcYsftQNXc.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070696/promotiebespreking-timo-verlaat2022-06-16T22:30:00.000+00:00ESB 4810: Fatsoenlijk flexwerkhttps://esb.nu/esb/20070795/esb-4810-fatsoenlijk-flexwerkEr is geen beter moment om de arbeidsmarkt te hervormen dan nu, en daarbij op zijn minst de uitwassen van flexibilisering tegen te gaan. Daarover gaat dit themanummer. Met bijdragen van onder anderen Hans Borstlap, Monique Kremer, Ron Diris, Egbert Jongen, Olaf van Vliet, Theo Roelandt, Henry van der Wiel, Tom Smits, Erik Brouwer, Pierre Koning, Paul Muller en Roger Prudon, https://esb-external-prod.imgix.net/QDzFvFBc1CZ_JrzgusJ-iS68TQw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070795/esb-4810-fatsoenlijk-flexwerk2022-06-15T22:30:00.000+00:00Werkgeversverplichtingen nadelig voor baankans ouderenhttps://esb.nu/esb/20070794/werkgeversverplichtingen-nadelig-voor-baankans-ouderenDoor leeftijdsdiscriminatie staan er ouderen aan de zijlijn die nog graag zouden werken. Om AOW’ers als werknemer aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zijn vanaf 2016 de werkgevers­plichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers verlaagd. Wat betekent dit voor de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt? En wat zijn de gevolgen als ook voor 55-plussers lagere werkgeversplichten zouden gelden? https://esb-external-prod.imgix.net/NUa3xRfAC5g_BPPy_FJPtdv073g.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070794/werkgeversverplichtingen-nadelig-voor-baankans-ouderen2022-06-15T22:30:00.000+00:00Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkthttps://esb.nu/esb/20070695/economisch-perspectief-voor-een-grondige-renovatie-van-de-woningmarktDe Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.https://esb-external-prod.imgix.net/f5da8ipESqjWlTuzOfOATOawgn4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070695/economisch-perspectief-voor-een-grondige-renovatie-van-de-woningmarkt2022-06-15T12:34:40.000+00:00Grijp dit moment om flexwerk te fatsoenerenhttps://esb.nu/esb/20070694/grijp-dit-moment-om-flexwerk-te-fatsoenerenEr is geen beter moment om de arbeidsmarkt te hervormen dan nu, en op zijn minst de uitwassen van flexibilisering tegen te gaan. De krapte is ongekend hoog: volgens het CBS waren er in het eerste kwartaal van 2022 voor elke 100 werklozen 133 vacatures. Ingrepen op de arbeidsmarkt die normaliter tot extra werkloosheid kunnen leiden, zullen daarom nu minder pijn doen. https://esb-external-prod.imgix.net/JFwFKRQZl9rD62szKu8wTpWAE9Q.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070694/grijp-dit-moment-om-flexwerk-te-fatsoeneren2022-06-14T22:30:00.000+00:00Werkgeversverplichtingen bij ziekte ook effectief bij tijdelijke werknemers https://esb.nu/esb/20070623/werkgeversverplichtingen-bij-ziekte-ook-effectief-bij-tijdelijke-werknemersSinds de invoering van de Wet BeZaVa in 2013 zijn werkgevers medeverantwoordelijk voor het herstel en de re-integratie van alle zieke werknemers met een tijdelijk contract. Draagt deze werkgeversverplichting bij aan herstel en re-integratie? https://esb-external-prod.imgix.net/dXXY2G8CaLvweU5B_0QwZcEbEF8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070623/werkgeversverplichtingen-bij-ziekte-ook-effectief-bij-tijdelijke-werknemers2022-06-14T22:30:00.000+00:00Pak de wirwar aan arbeidscontracten aanhttps://esb.nu/esb/20070621/pak-de-wirwar-aan-arbeidscontracten-aanDoor de lange wachtrijen op Schiphol werd het voor iedereen eindelijk zichtbaar wat er zich achter de façade van onze mooie bedrijven afspeelt. De bagageafhandeling en de beveiliging bleken uitbesteed en opzettelijk verwikkeld in een moordende onderlinge concurrentiestrijd. Met als gevolg: werknemers in permanente flexbanen en slinkende lonen.https://esb-external-prod.imgix.net/hbUhfEhfu08nfhmZpO5hcjkYPCw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070621/pak-de-wirwar-aan-arbeidscontracten-aan2022-06-13T22:30:00.000+00:00Modernisering arbeidsmarkt kan niet wachten https://esb.nu/esb/20070620/modernisering-arbeidsmarkt-kan-niet-wachtenHet kabinet heeft miljardenambities, maar verzuimt om de arbeids­markt te moderniseren, ondanks rapporten vol met concrete beleidsaanbevelingen. Waar is het wachten nog op? https://esb-external-prod.imgix.net/0D2JbAkX8gnLJsrv0AxPmHLhPa8.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070620/modernisering-arbeidsmarkt-kan-niet-wachten2022-06-13T22:30:00.000+00:00Het maatschappelijk belang van kinderopvang vereist prijsregulering https://esb.nu/esb/20070617/het-maatschappelijk-belang-van-kinderopvang-vereist-prijsreguleringOm de kansengelijkheid te vergroten, stelt Rutte IV een bijna gratis kinderopvang in het vooruitzicht. Maar gaat dat wel werken? https://esb-external-prod.imgix.net/RhdkgRFOdqRE5y0sxLtcyl0PGzc.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070617/het-maatschappelijk-belang-van-kinderopvang-vereist-prijsregulering2022-06-08T22:30:00.000+00:00Ondersteuning digitalisering in maakindustrie blijft wenselijk https://esb.nu/esb/20070517/ondersteuning-digitalisering-in-maakindustrie-blijft-wenselijkHet hebben van een eigen maakindustrie is van belang voor de geopolitieke onafhankelijkheid en het innovatievermogen van de hele economie. Specifiek beleid gericht op digitalisering blijft nodig om de concurrentiepositie van de maakindustrie te versterken. https://esb-external-prod.imgix.net/UW1E36_WOnCt6oZXO7ET_b-nXLs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070517/ondersteuning-digitalisering-in-maakindustrie-blijft-wenselijk2022-06-08T22:30:00.000+00:00Klimaatbeleid faalt vanwege de politieke economie in Nederland https://esb.nu/esb/20070514/klimaatbeleid-faalt-vanwege-de-politieke-economie-in-nederlandNederland scoort slecht als het gaat om klimaatbeleid: tussen 1990 en 2019 namen de CO2-emissies nauwelijks af. Het regeer­akkoord kondigt daarom grootschalige investeringen aan. Maar welke oorzaken liggen er ten grondslag aan het tot nu toe magere klimaatbeleid, en wat is er nodig om het succesvol te maken? https://esb-external-prod.imgix.net/f3LRsEXipQFEqnI88c5Y0N-5YUY.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070514/klimaatbeleid-faalt-vanwege-de-politieke-economie-in-nederland2022-06-06T22:30:00.000+00:00De coronacrisis heeft vooral de gezondheid van vrouwen aangetast https://esb.nu/esb/20070614/de-coronacrisis-heeft-vooral-de-gezondheid-van-vrouwen-aangetastCorona geldt als een mannenziekte: wereldwijd zijn er voor elke tien vrouwen dertien mannen aan overleden. Nochtans blijkt de pandemie een grotere negatieve invloed te hebben gehad op de gezondheid van vrouwen dan op die van mannen. https://esb-external-prod.imgix.net/xGRyAcbRzBCv_ll5a3QfhcrJgcs.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070614/de-coronacrisis-heeft-vooral-de-gezondheid-van-vrouwen-aangetast2022-06-05T22:30:00.000+00:00Kopers zijn tevredener over de kwaliteit van hun woning dan huurdershttps://esb.nu/esb/20070607/kopers-zijn-tevredener-over-de-kwaliteit-van-hun-woning-dan-huurdersEr is veel aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt, maar ook de kwaliteit van woningen is voor de welvaart van belang. Hoe tevreden zijn mensen over hun woning en woonomgeving?https://esb-external-prod.imgix.net/PfPEKueGLD0cQdw7SqFK-KWHfC0.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070607/kopers-zijn-tevredener-over-de-kwaliteit-van-hun-woning-dan-huurders2022-06-01T16:11:29.000+00:00Huizenprijzen voeden inflatieverwachtingen van huishoudenshttps://esb.nu/esb/20070612/huizenprijzen-voeden-inflatieverwachtingen-van-huishoudensNiet alleen energieprijzen maar ook huizenprijzen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen in Europa. Zijn de inflatieverwachtingen van consumenten hier gevoelig voor?https://esb-external-prod.imgix.net/4vOoZOcgg8cD8dmxaM0awJo1K1k.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070612/huizenprijzen-voeden-inflatieverwachtingen-van-huishoudens2022-05-30T22:30:00.000+00:00Onder vrouwelijke leiding betere werkcultuur maar zelfde beloningsverschilhttps://esb.nu/esb/20070507/onder-vrouwelijke-leiding-betere-werkcultuur-maar-zelfde-beloningsverschilVrouwen zijn anno 2022 meer zichtbaar in leidinggevende functies, en de wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven is nu ook definitief aangenomen. In welke mate hebben vrouwelijke leidinggevenden invloed op het beloningsverschil, de ­support en een familievriendelijke cultuur in organisaties? https://esb-external-prod.imgix.net/PzretAny87Fh3w4aZVU31aE5-Zk.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070507/onder-vrouwelijke-leiding-betere-werkcultuur-maar-zelfde-beloningsverschil2022-05-25T22:30:00.000+00:00Geef een deadline voor verduurzaminghttps://esb.nu/esb/20070604/geef-een-deadline-voor-verduurzamingVerduurzaming is te urgent om te vertrouwen op de motivatie van individuele huiseigenaren. Het stellen van een deadline is een eenvoudige oplossing om obstakels bij huiseigenaren weg te nemen.https://esb-external-prod.imgix.net/Tp4kuOElizAf4kqQBqTJtHO96dA.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070604/geef-een-deadline-voor-verduurzaming2022-05-25T07:25:29.000+00:00Verduurzaming koopwoning blijft achter bij lage inkomens en appartementen https://esb.nu/esb/20070504/verduurzaming-koopwoning-blijft-achter-bij-lage-inkomens-en-appartementenIn het klimaatakkoord is er afgesproken dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Om alle woningeigenaren mee te laten doen, zijn er meer financieel gunstige oplossingen nodig voor de groep huizenbezitters die wel willen, maar nu nog niet kunnen verduurzamen.https://esb-external-prod.imgix.net/IDB4A5elpkVkY17XsTiSrbuPwbU.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070504/verduurzaming-koopwoning-blijft-achter-bij-lage-inkomens-en-appartementen2022-05-24T06:46:51.000+00:00Duurzame woningvoorraad vergt miljardeninvestering en is niet zonder risico’s https://esb.nu/esb/20070503/duurzame-woningvoorraad-vergt-miljardeninvestering-en-is-niet-zonder-risicosNederland moet snel verduurzamen. Dat geldt ook voor de gebouwde omgeving, die verantwoordelijk is voor dertien procent van de uitstoot van de Nederlandse broeikasgassen. Wat kost het om alle koopwoningen aardgasvrij te maken, en kunnen de eigenaren dat financieren? https://esb-external-prod.imgix.net/9Y5UZum8KuH3zYbpQKIh3pUG6Iw.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070503/duurzame-woningvoorraad-vergt-miljardeninvestering-en-is-niet-zonder-risicos2022-05-23T06:28:47.000+00:00Promotiebespreking: Tamara Koolhttps://esb.nu/esb/20070610/promotiebespreking-tamara-koolIn mijn dissertatie beargumenteer ik dat we kritisch moeten kijken naar hoe vluchtelingen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.https://esb-external-prod.imgix.net/JZmc7zWstCp7CjEc5I2k2kLG9b4.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070610/promotiebespreking-tamara-kool2022-05-22T22:30:00.000+00:00‘Jonge economen komen te weinig in de media’https://esb.nu/esb/20070609/jonge-economen-komen-te-weinig-in-de-mediaOp 24 maart is het eerste seizoen van de Nieuwe Economenpodcast gestart. In deze podcast spreken Yrla van de Ven, Sarah van Hugte en ­Elisa de Weerd wekelijks met een jonge econoom over diens onderzoek. https://esb-external-prod.imgix.net/Ik9uOcp4JA-eZpHss5yOuD1MytY.png?fit=crop&crop=faces&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070609/jonge-economen-komen-te-weinig-in-de-media2022-05-19T22:30:00.000+00:00Schaarste aan technici kan verduurzaming gebouwde omgeving belemmeren https://esb.nu/esb/20070608/schaarste-aan-technici-kan-verduurzaming-gebouwde-omgeving-belemmerenDe vraag naar technici die nodig zijn voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving is groot, terwijl het aanbod ervan krap is. Die schaarste aan vaklui kan mogelijk de verduurzaming van de gebouwde omgeving stagneren.https://esb-external-prod.imgix.net/rm5ajoOzi3K8tJX_ZIBI9833DlQ.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070608/schaarste-aan-technici-kan-verduurzaming-gebouwde-omgeving-belemmeren2022-05-19T22:30:00.000+00:00ESB 4809S: Regie op wonenhttps://esb.nu/esb/20070605/dossier-regie-op-wonenEr zijn te weinig woningen, het vinden van een woning, laat staan een betaalbare, is voor starters lastig en de verduurzaming komt onvoldoende op gang. Hoe kan de woningmarkt weer vlotgetrokken worden? Daarover gaat het ESB-dossier Regie op wonen. https://esb-external-prod.imgix.net/jJBLqVInQqE_Zd5ylDD_DICVTeE.jpg?fit=crop&crop=faces&auto=format%2Ccompress&q=45&w=140&h=140&fm=jpg&cs=tinysrgb0image/jpegtruehttps://esb.nu/esb/20070605/dossier-regie-op-wonen2022-05-18T22:30:00.000+00:00nl2022 Economische Statistische Berichten2022-07-04T11:33:12.650+00:002022-06-29T22:30:00.000+00:00webmaster@esb.nuLaatste nieuws voor sectie esb10