Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 8 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Duurste schilderijen (veilingprijzen en
privé-verkoop) in miljoenen euro’s
1

aan Aad Correljé, Universitair Hoofddocent aan de

Pollock, No. 5, 1948

101,9

2

De Kooning, Woman III

100,1

3

Klimt, Portrait of Bloch-Bauer I

98,3

TU Delft

4

Van Gogh, Portrait du Dr. Gachet

92,6

Kan een vat ruwe olie in
de toe­ omst weer veel
k
goedkoper worden?

5

Renoir, Bal au moulin de la Galette

87,7

6

Picasso, Garçon à la pipe

81,0

7

Van Gogh, Irises

69,6

8

Picasso, Dora Maar au Chat

69,3

Van Gogh, Portrait de l’artiste sans

64,4

Ja, natuurlijk! Vraag en aanbod bepalen de
prijs van olie. Er zijn voldoende vragers en
aanbieders, die allemaal rationeel reageren
op de signalen die ze krijgen. Het duurt
misschien even voordat het gedrag van producenten en consumenten verandert, maar
uiteindelijk zal er meer geproduceerd en
minder geconsumeerd worden. Daar zorgt
de prijs voor. Helaas beleven China en India
een groeisprong, terwijl er sprake is van ongeregeldheden in olieproducerende landen.
En ook investeerden multinationals wel erg
weinig. Dus het aanbod blijft achter, en de
prijs is hoog.
Hoewel, rationele oliemaatschappijen zijn
niet gericht op olie, maar op verwachte winsten. Ze hebben opties. Ze kunnen gaan exploreren en produceren op nieuwe velden,
of bekende velden in productie nemen. Ze
kunnen veelbelovende velden aankopen of
verkopen. Ook kunnen ze investeren buiten
de oliesector. Of ze doen niets, in afwachting van meer zekerheid.
Er zijn ook rationele overheden. Die kunnen besluiten oliemaatschappijen geen
toegang te geven tot hun reserves, of een
groter aandeel in de winst op te eisen, of
voorwaarden te stellen aan de investeringen
en productie. En dan hebben we het nog
niet eens over de ratio van consumenten.
Of over technologische innovatie. En de
olieprijs? Die kan alle kanten op.

9

barbe
10 Klimt, Portrait of Adele Bloch-Bauer II
63,6
Bron: en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_
paintings

Uit de oude ESB-doos
Misschien komt men het dichtst bij de waarheid,
indien men veronderstelt, dat, zoals elke massa,
ook de ongeorganiseerde massa, die het effecten koopende en gelden beleggende publiek
is, haar eigen psyche en psychologie heeft, en
volgens eigen wetten, die nog zouden moeten
worden vastgesteld, handelt, en waarvan misschien de meest opvallende trek de zeldzame
mengeling van vertrouwen en wantrouwen, vertrouwen ook in anderman’s kennis en kunnen,
een zonderlinge metus reverentialis, en tevens
de meest eigengereide oordeelvellingen zijn.
Het befaamde ,,Dit aandeel moet je hebben†of
,,Dat moet je koopenâ€, uit bepaalden mond tegen
bepaalde personen, die anders heusch geen
domooren zijn, gesproken, werkt soms wonderen
(…). Er zijn menschen, iedere bankier, iedere
bank kent ze, die in eigen zaken uitstekend weten, (…) maar die pas nadat zij
opdracht hebben gegeven, een
fonds te koopen of op een leening in te schrijven, bij hun bank
inlichtingen komen vragen over
wat zij nu eigenlijk wel gekocht
hebben.
Bron: Mautner, W. (1938) Beleg­ ers­ sychologie en
g p
emissies. ESB, 23(1180), 601–603.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

96

ESB

8 februari 2008