Auteur

Nard Koeman

Bedrijven vinden sancties tegen Rusland belangrijker dan winst

De sancties tegen Rusland leiden ook tot economische schade voor Nederlandse bedrijven. Steunen leidinggevenden van deze bedrijven desalniettemin de sancties?

Klimaatambitieuze bedrijven investeerden meer tijdens coronacrisis

Klimaatambitieuze bedrijven geven aan tijdens het coronajaar 2020 minder op de korte termijn gefocust te zijn dan achterblijvers op gebied van klimaatambitie. Vergeleken met achterblijvers, verhoogden koplopers ook vaker hun langetermijninvesteringen in 2020.

Ambities bedrijfsleven blijven achter bij klimaatdoelstellingen

Het streven van bedrijven in Nederland om hun ecologische voetafdruk te reduceren, blijft achter bij de klimaatdoelstelling van de overheid voor 2050, blijkt uit de nieuwste editie van de Nederlandse Innovatie Monitor.

Meerderheid bedrijven heeft nog weinig last van Brexit

Managers van Nederlandse bedrijven geven aan dat hun organisaties nog weinig last hebben van de Brexit, maar dat zij liever niet te lang in onzekerheid zitten. Een deel heeft zelfs liever een harde Brexit dan nog langer onzekerheid.