Ga direct naar de content

Ambities bedrijfsleven blijven achter bij klimaatdoelstellingen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 10 2020

Bij de aanpak van het klimaatprobleem wordt er in eerste instantie vaak naar de overheid en de politiek gekeken, maar wat weten we eigenlijk over de klimaatambities van het Nederlandse bedrijfsleven? De editie 2020 van de Nederlandse Innovatie Monitor – een jaarlijkse enquête onder managers – laat zien dat het streven van bedrijven in Nederland om hun ecologische voetafdruk te reduceren, achterblijft bij de klimaatdoelstelling van de overheid voor 2050.

Circa de helft van de 901 ondervraagde directeuren en/of senior managers van Nederlandse bedrijven geeft aan om uiterlijk in 2030 hun ecologische voetafdruk te willen reduceren tot een verwaarloosbare hoeveelheid. In 2050 stijgt dit percentage naar ruim tachtig procent. Ongeveer één op de vijf bedrijven stelt dat men hiervoor tot na 2050 nodig zal hebben.

Als er een parallel getrokken wordt tussen enerzijds deze bevindingen en anderzijds de klimaatdoelstelling van de overheid (49 procent reductie ten opzichte van 1990 in 2030, en 95 procent reductie in 2050), dan lopen de klimaatdoelstelling voor 2030 en het streven van Nederlandse bedrijven met elkaar in de pas (49 procent versus 48 procent). Voor 2050 wordt de doelstelling niet gehaald (95 procent versus 81 procent).

Een directe vergelijking is problematisch, want niet alle bedrijven stoten evenveel uit. Daarnaast kunnen bedrijven die verwachten dat ze pas in de tweede helft van deze eeuw klimaatneutraal worden, in 2050 al een flink eind op weg zijn. Desalniettemin suggereren deze percentages dat het Nederlandse bedrijfsleven met name op de lange termijn minder ambitieus is dan de overheid.

In positieve zin valt op dat bedrijven in de agro-, energie-, en watersector relatief vaak aangeven dat ze in 2050 hun voetafdruk tot een verwaarloosbare hoeveelheid gereduceerd zouden kunnen hebben (92 procent van de bedrijven in deze sectoren). Deze sectoren spelen een belangrijke rol bij de klimaatplannen, onder andere voor het realiseren van de energie­transitie.

Auteurs

Categorieën