Ga direct naar de content

Meerderheid bedrijven heeft nog weinig last van Brexit

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 4 2019

■ Gerben de Jong, Nard Koeman en Christiaan Behrens (SEO Economisch Onderzoek)

De macro-economische gevolgen van de naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) zijn door diverse instanties in kaart gebracht, maar over hoe Nederlandse bedrijven zich voorbereiden op de Brexit is weinig bekend. Een enquête onder managers laat zien dat veel organisaties nog niet veel last hebben van de Brexit, maar liever niet te lang in onzekerheid zitten.

Bijna een derde van de 684 door SEO ondervraagde directeuren en/of senior managers van Nederlandse ondernemingen geeft aan een voorkeur te hebben voor een harde Brexit boven aanhoudende onzekerheid.

Ook is gevraagd hoeveel hinder managers ervaren van de naderende Brexit. Ruim 55 procent van de managers geeft aan niet of nauwelijks hinder te ervaren. Daar tegenover ondervindt circa vijftien procent van de managers nu al wel hinder.

Opvallend is dat veel bedrijven zich grondig voorbereiden op de naderende Brexit. Veertig procent van de managers geeft aan voorbereid te zijn op een harde Brexit, terwijl een kleine vijftien procent aangeeft nog niet voldoende voorbereid te zijn.

Verder is in de monitor aan de managers gevraagd om op een schaal van 0 tot en met 100 aan te geven in hoeverre zij de Brexit als een kans of bedreiging voor de activiteiten van hun organisatie zien. Het blijkt om zowel een kans als een bedreiging te kunnen gaan. Iets meer dan een derde ziet de Brexit in algemene zin als een kans en ongeveer twintig procent ervaart het alles overziende als bedreiging. Uit de monitor blijkt dat het vooral de internationaal georiënteerde, innovatievere organisaties zijn die vaker aangeven de Brexit als een kans te zien.

De managers die deelnamen aan de monitor zijn actief bij bedrijven die lokaal (24 procent), landelijk (36 procent) of internationaal (40 procent) opereren.

Auteurs

Categorieën