Auteur

Jan-Paul van de Kerke

Koopkrachteffecten energie-inflatie vooralsnog kleiner dan geraamd

Het kabinet heeft eerder dit jaar op basis van de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau maatregelen genomen om de effecten van de energie-inflatie te compenseren. Transactiedata laten echter zien dat de daadwerkelijke energie-uitgaven minder hard stijgen dan de koopkrachtramingen veronderstellen.

Van de industriële goederen stijgen vooral de duurzame in prijs

De inflatie in Nederland is sinds eind vorig jaar met name aangejaagd door de prijsverhogingen van energie, voeding en industriële goederen. Vooral de duurzame industriële goederen zijn duurder geworden doordat deze goederen veelal complexe aanvoerketens hebben.

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

Nederlandse Staat geeft in 2019 groene obligaties uit

Eind vorig jaar presenteerde het Agentschap van het Ministerie van Financiën het financieringsplan voor de Nederlandse Staat voor 2019. Volgens de meest recente actualisatie komt de totale financieringsbehoefte voor 2019 uit op 42,6 miljard euro op een staatschuld van ongeveer 330 miljard euro.