Auteur

Jan-Paul van de Kerke

Nederlandse Staat geeft in 2019 groene obligaties uit

Eind vorig jaar presenteerde het Agentschap van het Ministerie van Financiën het financieringsplan voor de Nederlandse Staat voor 2019. Volgens de meest recente actualisatie komt de totale financieringsbehoefte voor 2019 uit op 42,6 miljard euro op een staatschuld van ongeveer 330 miljard euro.