Ga direct naar de content

Faillissementen dalen in alle sectoren, ook in de contact-intensieve

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 22 2022

Bij het uitbreken van de coronapandemie werd gewaarschuwd voor een aanstaande faillissementsgolf, maar door uitgebreide steunpakketten gebeurde het tegenovergestelde. Opmerkelijker is dat ondanks deze daling, de verdeling van de faillissementen over de sectoren in grote mate gelijk is gebleven. Dit is nog steeds het geval sinds de steun in maart 2022 is stopgezet en de faillissementen een lichte oploop laten zien.

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tijdelijke Overbruggingsregel Zelfstandige Ondernemers en de mogelijkheid tot belastinguitstel hebben volgens het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank een sterke oploop van de faillissementen voorkomen. De steun was zelfs zo succesvol dat tegen het eind van 2020 de faillissementen sterk begonnen te dalen. Ten opzichte van 2019 lag het aantal gefailleerde ondernemingen al zo’n 15 procent lager in 2020. De daling tot historisch lage niveaus zette in 2021 door. In 2021 lag het aantal faillissementen 50 procent lager dan in 2019.

Ondanks het feit dat de coronapandemie contact-intensieve sectoren zwaarder trof dan de andere sectoren, lijkt de verdeling van faillissementen gelijk te blijven (figuur). Zo wijkt bijvoorbeeld het aandeel faillissementen in de horeca niet veel af tijdens de pandemie in vergelijking tot de andere twee periodes.

In maart 2022 zijn de corona-steunpakketten beëindigd en in meer recente maanden lijkt er een lichte opwaartse trend ingezet in het aantal faillissementen. Ook vanaf maart 2022 blijven de sectoraandelen in het totale aantal faillissementen echter stabiel.

De steun heeft dus wel het totale aantal faillissementen gedempt, maar heeft niet tot grote veranderingen in de sectoraandelen geleid.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie