Ga direct naar de content

Nederlandse Staat geeft in 2019 groene obligaties uit

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 25 2019

■ Jan-Paul van de Kerke (Ministerie van Financiën)

Op 14 december 2018 presenteerde het Agentschap van het Ministerie van Financiën het financieringsplan voor de Nederlandse Staat voor 2019. Volgens de meest recente actualisatie komt de totale financieringsbehoefte voor 2019 uit op 42,6 miljard euro op een staatschuld van ongeveer 330 miljard euro.

De financieringsbehoefte komt tot stand door samenkomst van drie variabelen. Ten eerste moet de Staat de aflossingen op de kapitaalmarkt voldoen. Dit zijn de betalingen die voortvloeien uit de langetermijnleningen, de zogenaamde Dutch State Loans (DSL’s). Ten tweede begeeft het Agentschap zich op de geldmarkt om onder andere middels kortlopend schuldpapier – de Dutch Treasury Certificates (DTC’s) – geld voor de kortere termijn aan te trekken. Als laatste speelt de begroting van de Staat een rol. Zo vergroot een begrotingstekort de benodigde financiering en een begrotingsoverschot – waar ook in 2019 sprake van is – verlaagt deze.

Bij de invulling van het financieringsplan komen verschillende belangen samen, waaronder het onderhouden van de liquiditeit van bestaande instrumenten in geld en kapitaalmarkten, de wensen en verwachtingen van de markten en consistentie en transparantie in het uitgiftebeleid. Tegelijkertijd biedt het financieringsplan 2019 ook enige flexibiliteit om te kunnen reageren op marktomstandigheden en begrotingsontwikkelingen.

De figuur geeft de gerealiseerde financiering voor 2018 en de verwachting voor 2019 weer. In 2019 wordt een lichte afname van de financieringsbehoefte verwacht van 45,8 miljard euro naar 42,6 miljard euro. Op de kapitaalmarkt geeft het Agentschap jaarlijks een nieuwe tienjaars DSL uit, zo ook in 2019 voor circa twaalf miljard euro. Een noviteit is de groene DSL voor circa vijf miljard euro, die het Agentschap voor het eerst zal uitgeven in 2019. De opbrengsten van de uitgifte van deze obligatie komen ten goede aan ‘groene’ uitgaves van de Rijksoverheid. Het kapitaalmarktvolume wordt in 2019 vervolmaakt door het opnieuw uitgeven (heropenen) van bestaande DSL’s.

Verwacht wordt dat het totale beroep op de kapitaalmarkt uit zal komen op ongeveer 21 miljard euro. De omvang van de geldmarkt zal in 2019 naar verwachting eveneens ongeveer 21 miljard euro bedragen. Een mooie fiftyfifty-verdeling.

Auteur

Categorieën