Auteur

Greetje Frankena

Britse handel verlegt zich naar landen buiten de Europese Unie

Britse handel verlegt zich naar landen buiten de Europese Unie, blijkt uit statistieken van Smid en Frankena. In mei 2021 lag de handel met de EU ruim 15 procent lager, terwijl de handel met landen buiten de EU slechts met 7 procent is afgenomen.

Braziliaanse overheidsschuld kwetsbaar bij rentestijging

Eind 2016 kon de centrale bank van Brazilië na hervormingen de officiële rente verlagen. Maar nu de beleidsrente in Brazilië weer oploopt, is de markt ongerust of Brazilië wel de nodige bezuinigingen zal treffen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Historische kapitaalvlucht uit opkomende landen

De afgelopen jaren vond er, als gevolg van een mondiale zoektocht naar rendement, een grote kapitaalstroom richting opkomende markten plaats. Recent is het sentiment echter omgeslagen. Door de vlucht naar veiligheid stroomde in maart 2020 een recordbedrag van tachtig miljard dollar aan portfoliobeleggingen weg uit opkomende landen. In omvang was deze uitstroom veel groter dan tijdens de mondiale financiële crisis van 2008.

Amerikaanse renteverlaging helpt niet alle bedrijven

Terwijl de schulden van huishoudens in de Verenigde Staten (VS) gestaag dalen sinds de financiële crisis van 2007–2009, lopen de bedrijfsschulden sinds 2012 weer op. De Amerikaanse centrale bank maakt zich steeds meer zorgen over de verslechterde samenstelling van de bedrijfsschuld.

Productie elektrische auto afhankelijk van instabiele landen

De vraag naar elektrische auto’s zal de komende decennia sterk toenemen. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van elektrische auto’s komen echter veelal uit een beperkt aantal andere landen.

Gevolg overmakingen te overzien als VS migranten uitzet

De overmakingen van immigranten uit relatief arme landen naar hun herkomstlanden zijn in de afgelopen decennia fors gestegen. Voor een aantal landen dreigt nu een tekort, doordat president Trump onlangs een einde heeft gemaakt aan het ‘Temporary Protection Status’-programma.

Statistiek: Trump-effect creëert onzekerheid

De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten creëert onzekerheid voor opkomende markten. Niet alleen vanwege de aangekondigde protectionistische maatregelen, maar ook door het plan om de Amerikaanse economie fiscaal te stimuleren.