Ga direct naar de content

Productie elektrische auto afhankelijk van instabiele landen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 24 2019

■ Greetje Frankena, Theo Smid en Afke Zeilstra (Atradius)

De vraag naar elektrische auto’s zal de komende decennia sterk toenemen. Onder andere door de energietransitie wordt elektrisch rijden steeds populairder en goedkoper. Momenteel is de productie van elektrische auto’s geconcentreerd in China, de Verenigde Staten, Japan en enkele Europese landen. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van elektrische auto’s komen echter veelal uit een beperkt aantal andere landen.

Voor de productie van elektrische auto’s, en dan met name voor de ­batterijen, zijn enkele metalen onmisbaar. Dit zijn onder andere kobalt, lithium, mangaan, nikkel en koper. De auto-producerende landen beschikken veelal niet over deze metalen en moeten deze importeren.

Hoewel een aantal van de landen die veel van deze grondstoffen bezitten, zoals Australië en Chili, ontwikkelde economieën zijn met goede instituten en een grote politieke stabiliteit, komen de meeste grondstoffen uit opkomende landen (figuur). De aanwezigheid van deze metalen brengt voor de betreffende landen economische kansen met zich mee. De economische opbrengsten hiervan zullen met de groeiende vraag naar elektrische auto’s de komende decennia immers sterk toenemen. Aangezien enkele onmisbare metalen in een beperkt aantal landen gevonden worden, zijn deze landen strategisch van belang en hebben ze een uitstekende onderhandelingspositie. Met name Congo Kinshasa en Chili hebben een dominante positie in respectievelijk de kobalt- en lithiumvoorraden.

In de politiek minder stabiele landen bestaat het risico dat de aanwezigheid van grondstoffen de bestaande problemen, zoals corruptie en zelfverrijking door de elite, zal verergeren. Hierdoor zal de bevolking maar weinig van de in de grond aanwezige rijkdom profiteren. Zo bevindt ongeveer de helft van de mondiale voorraden kobalt zich bijvoorbeeld in het door conflict geteisterde Congo Kinshasa en bezit Cuba zeven procent. Daarnaast bevindt bijna vijftien procent van de voorraden lithium zich in Argentinië, dat een geschiedenis heeft van onvoorspelbaar overheidsbeleid en in een zware economische crisis is beland. Producenten van elektrische auto’s zullen rekening moeten houden met mogelijke politieke onrust en daarmee samenhangende supply-chain-verstoringen.

Auteurs

Categorieën