Auteur

Gerben de Jong

Bedrijven vinden sancties tegen Rusland belangrijker dan winst

De sancties tegen Rusland leiden ook tot economische schade voor Nederlandse bedrijven. Steunen leidinggevenden van deze bedrijven desalniettemin de sancties?

Klimaatambitieuze bedrijven investeerden meer tijdens coronacrisis

Klimaatambitieuze bedrijven geven aan tijdens het coronajaar 2020 minder op de korte termijn gefocust te zijn dan achterblijvers op gebied van klimaatambitie. Vergeleken met achterblijvers, verhoogden koplopers ook vaker hun langetermijninvesteringen in 2020.

Ambities bedrijfsleven blijven achter bij klimaatdoelstellingen

Het streven van bedrijven in Nederland om hun ecologische voetafdruk te reduceren, blijft achter bij de klimaatdoelstelling van de overheid voor 2050, blijkt uit de nieuwste editie van de Nederlandse Innovatie Monitor.

In de stad ontgroeien lage inkomens hun inkomenspositie minder vaak

Personen met een laag inkomen maken een grotere kans om ook in de toekomst een laag inkomen te hebben. Maar verschilt die kans tussen woongebieden en ten opzichte van vroeger? Een ­analyse van de inkomensmobiliteit van personen die zich tussen 2003 en 2017 in de onderste drie inkomensdecielen bevonden.

Redden van nationale luchtvaartkampioenen toont internationaal coördinatieprobleem

Luchtvaartmaatschappijen hebben steun nodig om de coronacrisis te overleven. De politiek lijkt in te zetten op nationale reddingen en bindende duurzaamheidsafspraken, terwijl internationale coördinatie en vergroening via het prijsmechanisme verstandiger is.

Meerderheid bedrijven heeft nog weinig last van Brexit

Managers van Nederlandse bedrijven geven aan dat hun organisaties nog weinig last hebben van de Brexit, maar dat zij liever niet te lang in onzekerheid zitten. Een deel heeft zelfs liever een harde Brexit dan nog langer onzekerheid.

Een stap terug voor de internationale luchtvaart

Met het aankopen van een belang in Air France-KLM geeft de Nederlandse overheid een duidelijk signaal af. Niet alleen aan de Fransen: de aandelenaankoop is in de sterk gedereguleerde luchtvaartindustrie namelijk ook een opvallende trendbreuk.