Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 1 2006

agenda
Promoties
Op 6 juni promoveert A. Eapen
aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. Promotor is prof. dr J.F.
Hennart. De titel van het proefschrift
luidt: Essays on international market
entry: strategic alliance governance and
product segment entry. De promotie vindt
plaats om 10.15 uur in de aula van de
universiteit.
Op 14 juni promoveert F. Damen aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr D.L. Knippenberg.
De titel van het proefschrift luidt: Taking
the lead: the role of affect in leadership
effectiveness. De promotie vindt plaats om
16.00 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 14 juni promoveert B. van Leeuwen
aan de Letterenfaculteit van de Universiteit
van Utrecht. Promotors zijn prof. dr J.L.
van Zanden, prof. dr L. Heerma van Voss,
prof. dr H.W. van Schendel en dr W.H.J.
Hassink. De titel van het proefschrift
luidt: Human capital and economic
growth in India, Indonesia, and Japan:
a quantitative analysis, 1890-2000. De
promotie vindt plaats om 16.15 uur in het
Academiegebouw van de universiteit.
Op 15 juni promoveert A. Bispo aan de
faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotors zijn prof. dr R. Thurik en prof.
dr G. Evers. De titel van het proefschrift
luidt: Labour market segmentation: an
investigation into the Dutch hospitality
industry. De promotie vindt plaats om
16.00 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 21 juni promoveert M. Wildebeest
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Promotors zijn dr
J.L. Moraga-González en prof. dr M.C.W.
Janssen. De titel van het proefschrift
luidt: Consumer search and oligopolistic
pricing: a theoretical and empirical inquiry. De promotie vindt plaats om 13.30
uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

Nieuwe pensioenwet
Op dinsdag 12 juni organiseert Netspar
een pensioendag. Aanleiding is het feit
dat de Pensioenwet en het Financieel
Toetsingskader bijna een half jaar officieel
in werking is. Sprekers en discussanten
evalueren de invoering van de wet en
houden zich bezig met vragen die nog open
staan over bijvoorbeeld het indexatielabel,

de continuïteitsanalyse, de structuurdiscussie, marktwerking en Europese regelgeving.
Behalve een korte terugblik, zal de meeste
aandacht gaan naar de toekomst en de mogelijke scenario’s die van toepassing zouden
kunnen worden voor de Nederlandse pensioensector. Dagvoorzitter is dr P. Omtzigt
(CDA kamerlid), sprekers zijn onder andere:
dr O. Steenbeek (Erasmus Universiteit
Rotterdam, ABP), dr A. Rinnooy Kan (SER),
dr S.G. van der Lecq (NMa) en prof. dr A.
Boot (Universiteit van Amsterdam).
De bijeenkomst van plaats van 9.30 uur
tot ongeveer 17.00 uur en wordt gehouden op de Erasmus Universiteit, Complex
Woudestein, Forum zaal in Gebouw-M,
Burgemeester Oudlaan 50 in Rotterdam.
Voor meer informatie en registratie kunt
u http://www.netspar.nl/events/pensiondays/2007/june/ raadplegen.

Economie van de werkplek
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni organiseert het Tinbergen Instituut een
bijeenkomst op de Erasmus Universiteit
Rotterdam over economie van de werkplek. Tijdens de bijeenkomst worden
papers gepresenteerd en bediscussieerd
die inhoudelijk ingaan op onder andere:
ambitie, status, werkrelaties en sociaal
gedrag op de werkplek.
De workshop wordt gehouden in zaal
T3-13 van Gebouw-T op het universiteitscomplex Woudestein. Voor meer informatie
en het volledige programma kunt u www.
tinbergen.nl raadplegen.

Kunst en economie
Op dinsdag 19 juni organiseert de Utrecht
School of Economics een seminar horend
bij de expositie A wealth of creations; een
tentoonstelling over kunst en economie.
Hoofdspreker tijdens het seminar is prof.
dr W. Baumol (University of New York).
Tijdens de expositie tonen binnenlandse en
buitenlandse economen hun werk als beeldend kunstenaar. Zo zijn werken te zien
van prof. dr H. Abbing (Universiteit van
Amsterdam), dr R. Bargiacchi (Universiteit
van Tilburg), prof. dr W. Baumol (New
York University), prof. dr P. van Bergeijk
(ministerie van Economische Zaken), dr M.
Eyskens (Katholieke Universiteit Leuven),
dr G. Faber (Utrecht School of Economics),
drs. E. Kloosterhuis (NMa), prof. dr J. Pen
(Rijksuniversiteit Groningen) en W. Staring
(Tinbergen Instituut).
Het seminar begint om 13.00 uur in
De Raadszaal, Achter St. Pieter 200 in
Utrecht. De expositie wordt om 16.00 uur
officieel geopend in het nieuwe gebouw
van de Utrecht School of Economics aan
het Janskerkhof 12. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met mevrouw
N. Maniran via n.maniran@econ.uu.nl of
030-2539947.

Seminars
CPB
5 juni: New housing supply and the
dilution of social capital, C. Hilber
(London School of Economics).
www.cpb.nl

ERIM
5 juni: International joint ventures and
the value of growth options, J. Reuer
(Kenan-Flagler Business School).
7 juni: Corporate governance: Trading
off improved performance against
the ability to expropriate, A. Renders
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
12 juni: Compensation contracts and
earnings management, U. Schiller
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
www.erim.nl

Netspar
14 juni: Individual preferences and
pension adequacy, J. Binswanger
(Universiteit van Tilburg).
www.netspar.nl

TILEC
15 juni: The impact of potential labor
supply on licensing exam difficulty in
the US market for lawyers, M. Pagliero
(University of Turin).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
5 juni: Consumption reponses to in-kind
transfers: Evidence from the introduction of the food stamp program,
H. Hoynes (University of California).
5 juni: Mixed hitting-time models,
J. Abbring (Vrije Universiteit
Amsterdam).
7 juni: The impact of tax, product
and labour market distortions on the
Phillips curve and the natural rate of
unemployment, A. Hughes Hallett
(George Mason University).
13 juni: Selection effects in taxi
markets, A. Parakhonyak
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
www.tinbergen.nl

ESB

1 juni 2007

351