Ga direct naar de content

[2 mei] KVS – Metaforum Economencafé 2017

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 19 2017

KVS – Metaforum

Economencafé 2017

Handelsverdragen


2 mei 18:00
Dudok Den Haag

Bij deze willen wij u heel hartelijk uitnodigen voor ons jaarlijkse economencafé in Dudok Den Haag op 2 mei om 18.00 uur. Samen met Metaforum, de club van enthousiasme jonge beleidsmedewerkers, hopen wij ook dit jaar weer op een flinke opkomst en een levendig en informeel debat.

We gaan op 2 mei discussiëren over de toekomst van handelsverdragen. De centrale vraag is:

Hoe verdelen we de welvaart die handelsverdragen genereren beter, zodat maatschappelijke steun ervoor behouden blijft?

Wij denken dat er, in een tijd waarin de wereldpolitiek bereid lijkt om de vele verworvenheden van internationale handel teniet te doen of op zijn minst ter discussie te stellen, dringend debat nodig is op basis van feiten en zonder dogma’s.

Hieronder vindt u het programma van de avond. Hopelijk tot 2 mei in Den Haag,

Namens KVS en Metaforum,

Sandra Phlippen en Renz van Peppel

Het economencafé word mogelijk gemaakt door Erasmus School of Economics, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde en Metaforum.

Programma

17:30 Inloop

18:00 Opening en welkom door Sandra Phlippen en Renz van Peppel

18:05 Het probleem met vrijhandel: introductie op Rodrik’s globaliseringstrilemma: Hoe kan democratie worden verenigd met nationale soevereiniteit en globalisering? Of moeten we kiezen voor soevereiniteit en tegen globalisering? Bas Jacobs

18:15 Debat onder leiding van Sandra Phlippen met

Robert Went (WRR); Nienke Oomes (SEO); Rob van Tulder (RSM); Marten van den Berg (BuZa)

Waarde van handelsverdragen

– Leveren recente handelsverdragen nog wel genoeg welvaartswinst op?

– Kunnen we naast de vrijhandelsvoordelen ook bijvoorbeeld de effecten op de inkomensverdeling, het milieu, de arbeidsvoorwaarden, of geopolitieke verhoudingen meewegen?

Weerzin tegen handelsverdragen

– Is de opkomst van het populisme mede gevolg van een ongelijke verdeling van welvaartswinst die internationale handel genereert?

– Is de afgenomen werkzekerheid en volatiliteit in de vraag naar arbeid gerelateerd aan toegenomen internationale handel?

Oplossingen

– Hoe kunnen de verliezers van internationale handel in de praktijk worden gecompenseerd? Aan welke maatregelen moeten we dan denken? (Belastingen, minimumloon, uitkeringen, onderwijs, etc)

– Zijn er voorbeelden van beleid denkbaar waarin aan het globaliseringtrilemma kan worden ontsnapt?

20:00 Borrel

Auteur

Categorieën