Ga direct naar de content

Ervaren (senior) beleidsadviseur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 31 2017

De directie Financieel-Economische Zaken adviseert de bewindslieden en de secretaris-generaal over het budget, beleid en bedrijfsvoering. Als analytisch ingestelde, communicatieve en enthousiaste beleidsadviseur zorg jij ervoor dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is.

Je beoordeelt beleid en bedrijfsvoering, met name op doelmatigheid, effectiviteit en budgettaire inpasbaarheid, en ondersteunt en adviseert het ambtelijk management en de bewindslieden van Financiën. Daarbij onderhoud je contact met de diverse directies van het ministerie en ook daarbuiten, onder andere met de directies Financieel-Economische Zaken van andere ministeries en de Inspectie der Rijksfinanciën.

Je draagt bij aan de coördinatie en totstandkoming van de begrotingen van het ministerie van Financiën (inclusief die van de Belastingdienst), de interne budgettering, de periodieke rapportages en de departementale jaarverantwoording. Je bent in staat het ‘verhaal achter de cijfers’ schriftelijk en mondeling goed te verwoorden. Bij de behandeling van de begroting en jaarverantwoording in de Kamer, ondersteunt de directie de minister. Je adviseert en speelt daarbij in op de actualiteit.

Mede afhankelijk van je kennis, ervaring en affiniteit wordt jouw takenpakket nader vastgesteld.

Functie-eisen

•Je hebt een afgeronde academische opleiding.

•Je hebt bij voorkeur ervaring in een financiële functie bij de Rijksoverheid.

•Je bent geïnteresseerd in het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering bij de overheid.

•Je kunt je snel verdiepen in uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen en je hebt een goed cijfermatig inzicht.

•Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om samen met collega’s de directie zelfstandig te vertegenwoordigen.

•Je staat stevig in je schoenen en kunt ook onder druk presteren.

•Je beschikt over een oplossingsgerichte houding.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Ministerie van Financiën, directie Financieel-Economische Zaken

Het ministerie van Financiën vervult binnen de Rijksoverheid een belangrijke functie. Het draait in de samenleving immers vaak om geld, maar we kijken ook verder. Gaat het beleid werken, zijn er geen slimmere methoden om de maatschappelijk gewenste resultaten te boeken?

Vier directoraten-generaal geven binnen het ministerie invulling aan het financieel economisch beleid van Nederland. Het beleidsterrein omvat, naast het financieel-economisch beleid, onder meer de fiscale wetgeving, belastinginning en de overheidsdeelnemingen in bijvoorbeeld de bankensector. Om een dergelijke organisatie (met circa 1.700 medewerkers bij het kerndepartement en 30.000 bij de Belastingdienst, en een begroting van circa € 50 miljard uitgaven en € 170 miljard ontvangsten) goed te laten functioneren, moet de eigen huishouding goed op orde zijn. Dat geldt ook voor de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zoals de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten, die onder verantwoordelijkheid van de minister van Financiën vallen. De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is daarbij een essentiële schakel.

Directie Financieel-Economische Zaken

De directie FEZ adviseert de bewindslieden en de secretaris-generaal waar het gaat om het budget, beleid en bedrijfsvoering. De directie vertolkt de rol van concerncontroller van het ministerie van Financiën. FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. FEZ ziet toe op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze begrotingen en draagt zorg voor de interne en externe verantwoording. Hierover overlegt FEZ met de Algemene Rekenkamer. De directie is betrokken bij het departementale beleid vanuit een financieel-economische invalshoek en vervult een voortrekkersrol bij het inspelen op ontwikkelingen op het gebied van financieel management.

Auteur

Categorieën