Ga direct naar de content

Het belastingstelsel op de schop (Prinsjesdag-ESB)

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 10 2017

Het Nederlandse belastingstelsel belast inkomsten uit verschillende bronnen (arbeid, kapitaal, ondernemerschap, land) verschillend en kent daarbovenop nog een heel complex van toeslagen en aftrekposten. Maar is hiermee het systeem nu zodanig vormgegeven dat het zowel de gewenste inkomensverdeling voortbrengt, voldoende middelen voor publieke diensten opbrengt, de juiste prikkels zet als efficiënt is in de uitvoering? Kan een nieuw stelsel simpeler? En hoe blijft er dan ruimte voor prikkel die wenselijk gedrag, zoals bijvoorbeeld verduurzaming, bevorderen?

Deze vragen wil ESB behandelen in het traditionele Prinsjesdagnummer in september. ESB is op zoek naar bijdragen die deze vragen behandelt vanuit een economisch perspectief, gebaseerd op zowel theoretisch als empirisch onderzoek.

Wilt u een artikel schrijven, neem dan bij voorkeur vóór 15 juni 2017 contact op met Jasper Lukkezen via redactie@esb.nu (of bel naar 020 592 8777), eventueel met puntsgewijze opzet van het beoogde artikel. De deadline voor inzending van deze artikelen is 6 augustus 2017. Heeft u een idee voor een ander artikel dat relevant is voor Prinsjesdag? Neem dan even contact met ons op.

Auteur

Categorieën