Meest gelezen

5 reacties

nuttig en wellicht ook noodzakelijk artikel !
Aan de lijst onder punt 1 zou ik nog willen toevoegen:
rocket science. In overdrachtelijke zin heet dat in het Nederlands niet 'raketwetenschap' maar 'hogere wiskunde'

Dr. A. Gaaff

Twee aanvullingen/opmerkingen:
Billion is verraderlijk taalgebruik; het kan wel degelijk nog verwijzen naar 'biljoen', ook al is dat verouderd (zie Wikipedia voor details: https://en.wikipedia.org/wiki/Billion).
Assistant en associate professor zijn niet automatisch equivalent aan universitair (hoofd)docent. De Amerikaanse assistant/associate professors hebben gewoonlijk 'ius promovendi' (recht om doctorstitels uit te geven); iets dat in NL van oudsher is voorbehouden aan hoogleraren. Sowieso zijn dit soort functies en rangen zelden één op één vergelijkbaar; uit taalkundig oogpunt vind ik het verstandig om zulke titels niet te vertalen.

Dr. R.M. van der Plas

Beste Aris Gaaff,

Ik ben 'raketwetenschap' nog nooit tegengekomen als er ‘hogere wiskunde’ bedoeld wordt. Ook in de titel van het boek 'Raketwetenschap voor baby’s' van Chris Ferrie lijkt het te gaan om de letterlijke betekenis. Maar ik zal erop letten als het fout wordt gebruikt!

Rolandt Tweehuysen

R. Tweehuysen

Beste meneer Van der Plas,

Billion in de betekenis van ‘biljoen’ was ooit gebruikelijk in het Brits-Engels, maar in navolging van het Amerikaanse gebruik wordt er met billion nu ‘miljard’ bedoeld. In 1974 heeft de Engelse premier Harold Wilson aangegeven dat ook in Groot-Brittannië de Amerikaanse betekenis zal worden toegepast, om verwarring te voorkomen.
We kunnen er dus van uitgaan dat ook in Britse teksten ná ca. 1974 altijd ‘miljard’ wordt bedoeld.
Het verraderlijke zit hem niet in de mogelijke verwarring vanwege het Britse en Amerikaanse gebruik, maar in het feit dat we in een Nederlandse tekst niet kunnen zien of de auteur Engelstalige bronnen correct heeft aangehaald. Heeft de auteur billion correct vertaald met ‘miljard’ of heeft hij/zij abusievelijk ‘biljoen’ geschreven? In dat laatste geval gaat het om een anglicisme.

Rolandt Tweehuysen

R. Tweehuysen

Beste meneer Van der Plas,

Er zijn talloze websites (van universiteiten) die een overzicht geven van Nederlandse functies met de Engelstalige equivalenten. Een assistant professor is altijd een ‘universitair docent’ en een associate professor is altijd een ‘universitair hoofddocent’. Dat mensen met deze functie op Amerikaanse universiteiten andere taken en bevoegdheden kunnen hebben (zoals een promotie begeleiden) dan mensen op Nederlandse universiteiten, is in de context van ‘onnodig Engels’ niet relevant. Het is zelfs onwenselijk om de twee Engelse termen niet te vertalen als het om een Nederlandse universiteit gaat, juist omdat de Engelse termen in Amerika niet precies hetzelfde betekenen. Een ‘associate professor’ op een Nederlandse universiteit heeft géén ‘ius promovendi’, dus is het correcter om het dan gewoon over ‘universitair hoofddocent’ te hebben. Het gaat ons om fout en onnodig Engels gebruik in een Nederlandse tekst, niet om de vraag of een term in een ander land andere connotaties heeft. Een Amerikaanse arbeider heeft ook andere (veel minder) rechten en andere arbeidsverhoudingen dan een Nederlandse arbeider. Dat is nog geen reden om het Amerikaanse worker niet te vertalen. Iemand die in Engeland premier is, heeft ook andere taken en bevoegheden dan een Nederlandse premier, maar dat is nog geen reden om in een Nederlandse tekst Boris Johnson prime minister te noemen.
Voor Nederlandse en Engelse functienamen, zie ook
https://tauu.uu.nl/wp-content/uploads/2017/04/woordenlijst_nl-en.fsw_adaptations._june_2016.pdf of
https://www.ru.nl/radboudintolanguages/vertalen/vertaalservice/gratis-taaldiensten/vertaallijst/ of
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_ranks_in_the_Netherlands
Deze overzichten zijn trouwens ook handig om anglicismen te vermijden.

Rolandt Tweehuysen

R. Tweehuysen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen