Meest gelezen

5 reacties

Correcte analyse, keuze zal moeten gemaakt worden. Het is wel niet zo dat er geen convergentie in de eurozone heeft plaatsgevonden, zie bijv. CEPS pub van 2018 (Alcidi e.a. en Gros)

Mr. K. Lannoo

Deze analyse vraagt om een antwoord op de vraag of de normen van het Stabiliteits- en Groeipact voor het overheidstekort en staatsschuld nu wel of geen goede richtsnoer voor macro-economisch beleid vormen. Grosso modo kun je stellen dat de landen die zich wel aan de normen hebben weten te houden sinds de invoering van de euro, economisch beter hebben gepresteerd dan landen die dat niet wisten te doen. Inmiddels is er voor € 2500 mrd aan staatsobligaties door de ECB opgekocht. Met de invoering van de eurobond zal deze balanspost bij de ECB geconverteerd worden naar eurobonds en is er geen enkel drukmiddel meer om voor een begrotingsbeleid gebaseerd op de normen van het Stabiliteits- en Groeipact. Christiaan, graag een volgend artikel over de merites van de normen van Stabiliteit- en Groeipact voor de Italianen hun referendum over de euro organiseren.

P.W. Holle

Exit.

M.E.V.R. van Os

Keuze tussen eurobonds (lees: transferunie) of uit de euro is een valse voorstellig van zaken. We kunnen in de EU prima samenwerken mét een euro en een interne markt zonder over te gaan tot een federale Staat. Moet ‘iedereen’ zich wel houden aan de regels van het StabPact!
Doen lidstaten dat niet, dan uit de eurozone. Niet andere lidstaten laten opdraaien voor gebrek aan hervormingen, begrotingsoverschrijdingen of ander parasitair gedrag.
Concreet. Als Italië regels StabPact aan laars lapt, eruit!

J.T.M. Vervloed

Culturele verschillen die willens-en-wetens genegeerd worden door economen ('onder het adagium: de cultuur volgt de economie'), is de bron van de Euro-problemen. Voor sommige landen is het zich niet houden aan afspraken een millennium oude gewoonte die diep in de cultuur is geworteld. Iedereen die wel eens een vergadering met een duidelijke begintijd en agenda heeft gehouden in zo'n land zou dat moeten weten. De gedachte dat deze landen zich überhaupt aan welke afspraak dan ook gaan houden is daarom een illusie. Systeemgrenzen zullen worden opgezocht en vervolgens worden overschreden. Ook met Euro-bonds zullen deze landen de grenzen van het systeem gaan opzoeken. En er is geen afspraak of wet die dat kan voorkomen. Sterker nog, doordat de disciplinerende werking van de markt voor een gedeelte wegvalt, het risico wordt immers door meer landen gedeeld, zal het hek-van-voor-de-dam zijn. Nederland is dan vakkundig in het pak genaaid.

Liever er zo snel mogelijk uit, dus.

W.J. Okkerse

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen