Meest gelezen

3 reacties

Sorry, maar ik mis de in mijn ogen belangrijkste aspecten bij Fintech.

Het vertrouwen in de financials en in de technologie (internet e.a.) die ze gebruiken is sterk afgenomen.

We beschikken nu over technologie (blockchain e.a.) die een scheiding tussen eigendom en gebruik mogelijk maakt en dus ruimte biedt aan nieuwe financiele initiatieve. De kern daar van is dat de klant en de financial elk zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gegevens en dus:
- de klant levert voor elk bewerking de benodigde gegevensblokken - geeft de financial de authorisatie tot die data-blokken gekoppeld aan gebruiks voorwaarden.
- de financial genereert (transactie)data en authoriseert (en garandeert) de klant (unieke) toegang tot die data-blokken gekoppeld aan gebruiksvoorwaarden.
- als de klant de relatie met een financieel beeindigt, vervalt de authorisatie van de toegang, resp. wordt deze overgedragen.
De klant kan het beheer van zijn gegevens uitbesteden aan een 3e nieuwe partij = geen financial

Ing. T.J. Beets

Beste Beets,

Dit themanummer van ESB gaat --zoals ik dat zie-- over de vraag of de technologische innovaties die u schetst (Blockchain etc) tot grote veranderingen zullen leiden in de manier waarop we ons betalingsverkeer regelen en de rol van de banken daarin. Wellicht hadden we dat duidelijker kunnen benoemen.

Nou weten we natuurlijk niet welke technologische innovaties er nog in het verschiet liggen, maar een aantal auteurs uit dit themanummer beargumenteren dat het nog niet zo eenvoudig is om het betalingsverkeer door andere partijen dan banken te laten verzorgen.

Daarvoor worden eigenlijk drie redenen genoemd:
- om dit succesvol te doen als nieuwe partij moeten de kosten lager zijn dan de kosten van het betalingsverkeer nu. Kosten is breed gedefinieerd, voor de gebruiker zit daar ook de kans in dat de tegenpartij de betalingsmethode niet accepteert en de kans dat er iets mis gaat (vertrouwen). Voor dat eerste moet er voldoende schaalgrootte zijn (veel mensen en bedrijven moeten de methode accepteren), voor dat tweede zijn er misschien garanties en regulering nodig.
heb je voldoende omvang en voldoende vertrouwen bij de deelnemers nodig.
- Bestaande partijen, zoals banken hebben er alle belang bij om het betalingsverkeer in eigen hand te houden. Baarsma et al van de Rabobank beschrijven een hele reeks strategieen daarvoor.
- Regelgeving die ongelukken moet voorkomen met banken, kan zo ingestoken zijn dat het lastig is voor nieuwkomers om toe te treden.

Overigens vind ik uw stelling: "Het vertrouwen in de financials en in de technologie (internet e.a.) die ze gebruiken is sterk afgenomen." wel interessant. Zijn daar specifiek over het betalingsverkeer ook gegevens van (enquete)?

J. Lukkezen

Tsja, wellicht wat kort door de bocht, maar toch: (en anders maar eens echt iets over schrijven)
- vertrouwen in banken = zie bijv. Luyendijk e.a., de noodzaak van het regelmatig toetsen van de soliditeit van de balans van banken en het opvallend grote verschil tussen de gevraagde rente op leningen en de betaalde rente op tegoeden (voor wat betreft dat laatste, waarom was vroeger 2% voldoende en moet dat nu 3% of meer zijn). Het vertrouwen van klanten kun je ook meten door na te gaan hoeveel mensen / organisaties (met meer dan € 100.000,-) met meer dan 1 bank een relatie hebben van wege .... ondanks het feit dat het op jaar basis al snel meer dan € 100,-/jr kost per bank.
- vertrouwen in verzekeraars = (de kern van het businessmodel van verzekeraars is 'risico' - 'risico' is alleen geloofwaardig als het denkbaar en realistisch is; meer risico = meer premie) steeds meer klanten ontdekken dat de structuur van de markt en het karakter van verzekeraars er in feite op gericht is in ieder geval de risico perceptive te vergroten - zo af en toe een flinke hagelbui of een pensioen correctie kan dus geen kwaad.
- over de betrouwbaarheid van- / het vertrouwen in IT, is en wordt al zo veel geschreven ....... dat lijkt me voor uw lezers ook 'water naar de zee dragen'.

Ing. T.J. Beets

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen