Ga direct naar de content

Statistiek: Meer gezinnen en minder jongvolwassenen verhuisd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 18 2016

In de periode juli 2015 t/m juni 2016 verhuisden in Nederland 1,73 miljoen personen, 112.000 (7 procent) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Na een minimum in 2012/2013 is het aantal verhuisde personen jaarlijks gemiddeld met bijna 6 procent gestegen (figuur).

In de leeftijdsgroepen 0 tot 17 jaar en 35 tot 65 jaar steeg het aantal verhuisde personen het afgelopen jaar met circa 12 procent. In het voorgaande jaar was dat 9 procent. Eind 2013 waren ongetrouwde stellen de eersten die meer dan in de voorafgaande periode een nieuwe stek gingen betrekken. Dit  waren vaak twintigers en dertigers die hun eerste woning kochten of van huurwoning wisselden. Vanaf de tweede helft van 2014 zijn het met name de echtparen van middelbare leeftijd met thuiswonende kinderen die ook weer meer gingen verhuizen. Deze trend zet zich in 2015/2016 voort. Ruim twee derde van de stijging van het aantal verhuisde personen komt voor rekening van gezinnen met kinderen.

Opvallend is dat er het afgelopen jaar 14.000 minder 17- t/m 21-jarigen (6 procent) verhuisden dan in het voorgaande jaar. Bij de 18-jarigen was de daling zelfs 13 procent. Deze daling hangt waarschijnlijk samen met het in 2014/15 ingevoerde nieuwe studiefinancieringsstelsel dat voor nieuwe studenten de basisbeurs als gift vervangt door een lening. Uitwonend studeren wordt daardoor per saldo relatief duurder. Nieuwe studenten hebben er mogelijk voor gekozen eerst vanuit het ouderlijk huis te gaan studeren, in plaats van naar de universiteitsstad te verhuizen.

Een deel van het hogere aantal verhuizingen kan worden toegeschreven aan verhuizingen van recent geïmmigreerde Syriërs. Het afgelopen jaar waren dat er 29.000 tegen 12.000 in de voorgaande periode.

Auteur