Auteur

Ruben van Gaalen

Levensverwachting gedaald in 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwachtte vóór de coronacrisis dat in 2027 de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,97 jaar zal zijn. Tijdens de pandemie daalde de levensverwachting wel, maar deze daling zal waarschijnlijk van korte duur zijn.

Lesbische ouders maken vaker beide carrière

Biologische moeders binnen heterostellen hebben een relatief laag inkomen na de geboorte van het eerste kind, dat vanaf de geboorte nauwelijks stijgt. Vaders verdienen voor de geboorte al het meest en hun inkomen stijgt daarna het sterkst. De inkomens van vrouwen die samen een kind kregen, liggen veel dichter bij elkaar, vergeleken met de inkomens van vaders en moeders uit heterostellen.

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind

Vrouwen die voor het eerst moeder zijn geworden in 2013 dragen gemiddeld meer bij aan het gezinsinkomen dan de jonge moeders uit 2005. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS waarin 64.000 werkzame heterostellen zijn gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst ouders zijn geworden.

Leenstelsel beïnvloedt studie- en woonbeslissingen

De aankondiging en invoering van het sociaal leenstelsel zorgde ervoor dat veel studenten minder te besteden kregen, wat vooral sterke invloed had op de woonbeslissingen van zowel hbo- als wo-studenten.

Invloed ouderlijk opleidingsniveau reikt tot ver in het voortgezet onderwijs

Het opleidingsniveau van ouders beïnvloedt de schoolkeuze in het voortgezet ­onderwijs, en ook de kans dat kinderen daarmee een hoger of lager niveau van het schooldiploma halen dan op basis van hun Cito-score mag worden verwacht.

Statistiek


Statistiek


Latere baankansen voor ontslagen jongeren


Geen buffers maar kussens voor fondsen