Ga direct naar de content

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 25 2019

■ Anne van der Put (UU), Katja Chkalova en Ruben van Gaalen (CBS/UvA)

Vrouwen die voor het eerst moeder zijn geworden in 2013 dragen gemiddeld meer bij aan het gezinsinkomen dan de jonge moeders uit 2005. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS waarin 64.000 werkzame heterostellen zijn gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst ouders zijn geworden.

In het onderzoek is gekeken naar de inkomensverhouding tussen de man en de vrouw twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van hun eerste kind. Het inkomensaandeel van vrouwen twee jaar voor de geboorte van de eersteling is de afgelopen jaren constant gebleven, en bedraagt gemiddeld 44 procent (figuur).

Na de geboorte van het eerste kind daalt het inkomensaandeel van vrouwen, een trend die zowel in 2013 als in 2005 te zien is. Opvallend is echter dat het inkomensaandeel voor vrouwen die in 2013 moeder zijn geworden hoger is dan voor vrouwen die dat in 2005 werden. Het hogere inkomensaandeel van de moeder na geboorte van het eerste kind komt doordat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken na de geboorte. Daarnaast stoppen steeds minder vrouwen met werken als een eerste kind zich aandient. Vrouwen die in 2013 ­moeder zijn geworden, droegen twee jaar na de geboorte van hun eerste kind gemiddeld 38 procent bij aan het gezinsinkomen, terwijl dit in 2005 nog 33 procent was.

De data laten ook een verschil zien tussen opleidingsniveaus. Hoog­opgeleide vrouwen hebben voor beide jaren een groter inkomensaandeel voor en na de geboorte van de eersteling dan vrouwen die minder opleiding hebben genoten. Ook stoppen zij minder vaak met werken. Het percentage jonge moeders uit 2013 dat twee jaar na de geboorte van het ­eerste kind is gestopt met werken is onder niet-hoogopgeleide vrouwen in ­vergelijking met 2005 wel afgenomen, namelijk van negen naar vijf ­procent. Bij hoogopgeleide vrouwen is dit gedaald van vier naar drie procent.

Auteurs

Categorieën