Ga direct naar de content

Lesbische ouders maken vaker beide carrière

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 13 2020

■ Katharina Stückradt (UvA), Ruben van Gaalen (CBS/UvA) en Eva Jaspers (Universiteit Utrecht)

In veel moderne westerse landen, maar vooral in Nederland, komt onder jonge ouders het zogenaamde anderhalf-verdienersmodel vaak voor. In dit model gaat een van de twee ouders hoofdzakelijk zorgen voor het kind en daarbij in deeltijd werken; deze ouder levert doorgaans inkomen in terwijl de andere ouder zich primair richt op de carrière en daardoor vaak het inkomen ziet stijgen. Vooral vrouwen die kinderen gekregen hebben, gaan in deeltijd werken, maar het is ook niet uitzonderlijk dat vrouwen al een dag minder gaan werken voordat ze kinderen krijgen. Verklaringen waarom vooral moeders dit doen en in mindere mate vaders, worden vaak gezocht in sociaal geaccepteerde gedragspatronen: de vrouw is beter in zorgen en werkt er nog bij, de man is beter in betaald werk en zorgt een beetje.

Maar zijn die gedragspatronen ook te zien bij lesbische stellen? Een analyse van de mediane inkomensontwikkeling van alle koppels die hun eerste kind kregen tussen 2008 en 2014, geeft het antwoord. In de analyse is gekeken naar koppels die gedurende de hele periode, van twee jaar vóór tot negen jaar na de geboorte van het kind, bij elkaar waren en beiden in loondienst werkten.

Biologische moeders binnen heterostellen hebben een relatief laag inkomen na de geboorte van het eerste kind, dat vanaf de geboorte nauwelijks stijgt (figuur). Vaders verdienen voor de geboorte al het meest en hun inkomen stijgt daarna het sterkst. De inkomens van vrouwen die samen een kind kregen, liggen veel dichter bij elkaar, vergeleken met de inkomens van vaders en moeders uit heterostellen. Ze verdienen ook beiden veel meer dan biologische moeders in heterostellen. Ook na correctie voor mogelijke selectie qua achtergrondkenmerken (opleidingsniveau, leeftijd) blijft dit feit overeind. Mogelijk speelt hierbij een rol dat lesbische stellen een gelijke verdeling van zorgtaken belangrijker vinden. Het kan ook zijn dat ze beiden, omdat ze vrouw zijn, een sociale druk en/of behoefte voelen om gezamenlijk voor het kind te zorgen.

Auteurs

Categorieën