Auteur

Paul de Bijl

Publieke belangen en de regulering van digitale platformen

Omdat momenteel vooral mededingingsbeleid enige slagkracht heeft, bestaat de tendens om de problemen die met platformen gepaard gaan als een mededingingsprobleem te beschouwen. Een verkenning van mogelijke alternatieven.

De invloed van fintech op publieke belangen in het betalingsverkeer

Nieuwe toetreders in het betalingsverkeer moeten voldoende ruimte krijgen om diensten aan te kunnen bieden. Daardoor ontstaat nieuwe concurrentie en kunnen consumenten goedkoper en eenvoudiger betalen. Omdat technologische veranderingen doorwerken op markt- en overheidsfalen, is het zaak om de impact van fintech op publieke belangen te blijven monitoren, zodat valkuilen bij overheidsinterventie vermeden kunnen worden.

Een Nobelprijs voor de economie van marktmacht en regulering


Jaarboek 2013 KVS

Hierbij treft u het Jaarboek 2013, gevuld met artikelen over diverse onderwerpen geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in economie en maatschappij. Het spreekt voor zich dat de economische situatie, gerelateerd aan het begrotingsbeleid door de overheid en aan de financiële sector, centrale posities innemen. Het Jaarboek van vorig jaar opende met de Europese schuldencrisis, in het licht van het vermijden van faillissementen van landen en heersende twijfels over de kredietwaardigheid van overheden. We besteden dit jaar opnieuw aandacht aan de discussie over oplossingen.

Consumentenwelvaart en gedragseconomie: een essay


Een ervaringsperspectief op marktordening en publieke belangen


Jaarboek 2012 KVS

Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek artikelen over diverse onderwerpen. Deze zijn geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in de economie en de maatschappij. De meest in het oog springende ontwikkeling is uiteraard de Europese schuldencrisis. Dit eerste thema is derhalve hetzelfde als het openingsthema van vorig jaar (thema 1). Toen ging er ook al veel aandacht uit naar het vermijden van faillissementen van landen. En ook toen was er, net als nu, twijfel over de kredietwaardigheid van overheden. Een hardnekkig probleem. Met potentiële repercussies voor banken, landen en zelfs de euro. Een eenvoudige oplossing is helaas nog niet in beeld.

Jaarboek 2011 KVS

Zoals gebruikelijk komen er weer diverse onderwerpen, geïnspireerd door actuele ontwikkelingen, aan bod in dit jaarboek. Voor een belangrijk deel hangt de onderwerpkeuze samen met de uitloop van de kredietcrisis. De impact van die uitloop valt niet te onderschatten – de kranten staan ondertussen vol met berichtgeving over de eurocrisis. Veel aandacht gaat momenteel uit naar het vermijden van faillissementen van landen.

Reactie op: Het CPB over welvaart en geluk


Leerboeken over markt, economie en recht


Radiospectrum zonder schaarste


Op weg naar een vrije postmarkt


Ondernemen als spel


Is vrijhandel goed voor het milieu?


Infrastructuur en economisch herstel