Ga direct naar de content

Jaarboek 2012 KVS

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 2 2013

Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek artikelen over diverse onderwerpen. Deze zijn geïnspireerd door actuele ontwikkelingen in de economie en de maatschappij. De meest in het oog springende ontwikkeling is uiteraard de Europese schuldencrisis. Dit eerste thema is derhalve hetzelfde als het openingsthema van vorig jaar (thema 1). Toen ging er ook al veel aandacht uit naar het vermijden van faillissementen van landen. En ook toen was er, net als nu, twijfel over de kredietwaardigheid van overheden. Een hardnekkig probleem. Met potentiële repercussies voor banken, landen en zelfs de euro. Een eenvoudige
oplossing is helaas nog niet in beeld. Dat heeft niet alleen met economie te maken, maar ook met uiteenlopende visies in de politiek. Andere thema’s zijn dit jaar: Begrotingsbeleid, zorg, woningmarkt en hypotheken, innovatie en hervormingen in markt- en mededingingstoezicht.

Wilt u de jaarboeken op papier, dan kunt u contact opnemen met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde via haar secretariaat:

p/a De Nederlandsche Bank
Antwoordnummer 2670
1000 AP Amsterdam
tel: 020-5242280
e-mail: info@kvsweb.nl

Auteur

Categorieën