Auteur

Martin Admiraal

Onbenut arbeidspotentieel neemt in hele eurozone af

De arbeidsmarkt is nu in het eurogebied krapper dan vóór de uitbraak van de coronapandemie, en verder werken er van de potentiële beroepsbevolking nu meer mensen dan voor de pandemie.

Personeelstekort in eurozone terug op niveau van voor corona

Vóór corona was het personeelstekort in de eurozone op het hoogste niveau sinds 1985. Tijdens de coronacrisis nam het aantal vacatures korte tijd sterk af, maar ondertussen is het niveau weer op recordniveau terug. Toch daalt niet de werkloosheid niet in alle Europese landen.

Gemeten inflatie loopt uiteen met inflatieperceptie

Consumenten blijken vaak een ander – hoger – beeld van inflatie te hebben dan de inflatiemaatstaf waar de Europese Centrale Bank (ECB) op stuurt (HICP; harmonised index of consumer prices).

Vertrouwen in ECB laatste jaren gedeeltelijk hersteld

De resultaten van een enquête door de Europese Commissie laten zien dat het met het vertrouwen van het publiek in de Europese Centrale Bank (ECB) nog steeds slechter gesteld is dan in 2003.

Aanschaf en onderhoud eigen woning flink duurder geworden

In 2018 zijn de woonkosten in Nederland het sterkst gestegen van alle eurolanden. De woonkosten voor nieuwe eigenaren stegen met gemiddeld 8 procent, ruim boven het gemiddelde in het eurogebied van 3,4 procent. Ook in de twee voorgaande jaren behoorde ons land tot de top drie van landen met de meeste woonkostenstijging.

Afname van het Amerikaanse handelstekort ver uit zicht

Eind vorig jaar bedroeg het handelstekort van de VS 620 miljard dollar, een stijging van 115 miljard sinds het aantreden van president Trump.

Sterke toename tijdelijke arbeidscontracten

Vergeleken met andere landen hoort Nederland, samen met Spanje en Portugal, bij de drie eurolanden met het hoogste percentage tijdelijke contracten.

Krappere arbeidsmarkt in Europa

De vacaturestatistiek voor het eurogebied laat zien dat het aantal vacatures snel stijgt. Dit is een indicatie voor een krapper wordende arbeidsmarkt, maar een nadeel van deze statistiek is dat deze pas na twee kwartalen beschikbaar is. De Europese Commissie biedt een alternatieve indicator op basis van een enquête onder ondernemers.

Loonontwikkeling in het eurogebied

Volgens de president van de ECB, Mario Draghi, is de doorwerking van loongroei op de kerninflatie de kernvariabele om te zien of de Europese inflatie duurzaam toeneemt. Maar hoe meet je dat?

Statistiek: Kleine bedrijven en toegang tot bankkrediet

Statistiek: Kleine bedrijven en toegang tot bankkrediet

Statistiek (I)


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


De bedrijfsobligatiemarkt in het eurogebied en de rol van de euro