Ga direct naar de content

Personeelstekort in eurozone terug op niveau van voor corona

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 21 2021

■ Martin Admiraal (DNB)

Vóór corona was het personeelstekort in de eurozone op het hoogste niveau sinds 1985. Tijdens de coronacrisis nam het aantal vacatures korte tijd sterk af, maar ondertussen is het niveau weer op recordniveau terug. Toch daalt niet de werkloosheid niet in alle Europese landen.

Voor het eurogebied als geheel zijn de data over vacatures slecht beschikbaar. Een goede benadering wordt echter geleverd door een enquête van de Europese Commissie. Deze enquête vraagt ondernemers zowel in de industrie als in de dienstensector onder meer of zij door een tekort aan personeel productiebelemmeringen ondervinden. Anders gesteld: zijn er veel of weinig vacatures in uw bedrijf?

De cijfers die teruggaan tot 1985 laten een duidelijk verband zien tussen de toename van het aantal vacatures en de perioden van opgaande conjunctuur.

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is fors, maar de stijging is niet nieuw. Het is een voortzetting van de trend die al enige jaren aan de gang was vóór corona uitbrak. In het eurogebied heeft de krapte in de industriesector nu een historisch hoog niveau bereikt. En in de dienstensector komen de niveaus van voor corona in zicht.

Op landenniveau is het beeld wisselend. In Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en Finland loopt de krapte sterk op in zowel industrie als diensten. In Griekenland en Italië is alleen in de dienstensector sprake van een toenemende krapte. En in Spanje en Frankrijk is in beide sectoren slechts een geringe toename van vacatures.

Spanning op de arbeidsmarkt vertaalt zich doorgaans in dalende werkloosheidcijfers, zoals de figuur ook laat zien. Maar de daling van het aantal werklozen is niet overal evenredig met de toename van de krapte op de arbeidsmarkt. In Nederland daalt de werkloosheid sterk, maar in Duitsland, België, Oostenrijk en Italië bijvoorbeeld is de werkloosheidsdaling gering of zelfs afwezig. Dit zijn aanwijzingen dat werklozen blijkbaar niet de kwalificaties hebben om de vacatures te vullen, of zich niet op de juiste locatie bevinden. En deze sectorale en geografische mismatches zijn mogelijk door de coronacrisis ontstaan of versterkt.

Auteur