Ga direct naar de content

Vertrouwen in ECB laatste jaren gedeeltelijk hersteld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 31 2020

■ Martin Admiraal (DNB)

De resultaten van een enquête door de Europese Commissie laten zien dat het met het vertrouwen van het publiek in de Europese Centrale Bank (ECB) nog steeds slechter gesteld is dan in 2003. Deze Eurobarometer wordt twee maal per jaar gehouden onder een representatieve groep inwoners van de landen in de Europese Unie. De vragen zijn eenvoudig, zoals: heeft u vertrouwen in de ECB, heeft u geen vertrouwen of weet u het niet.

De figuur geeft een gemiddelde weer van alle eurolanden en is een saldo van het percentage mensen met en zonder vertrouwen. De eerste tien jaar vanaf 1999 was het gemiddelde vertrouwen in de ECB behoorlijk stabiel. Na 2008 daalde het saldo tussen positieve en negatieve stemmers en werd vanaf 2011 zelfs negatief.

Volgens onderzoek blijkt het niveau van de werkloosheidsvoet een verklarende variabele voor vertrouwen. Als de werkloosheid afneemt stijgt het netto-vertrouwen en omgekeerd. Het economische herstel heeft het vertrouwen in de ECB echter maar gedeeltelijk doen terugkeren. Door de ernst en duur van de crisis is het vertrouwen in alle instituties afgenomen, wat het lage huidige niveau verder kan verklaren. Ook kan meer kennis over wat de ECB doet een groter vertrouwen bewerkstelligen en leiden tot een geringere terugval gedurende crisisperioden.

In 2020 gaat de Europese Centrale Bank haar monetaire strategie opnieuw evalueren. De laatste keer dat dit werd gedaan was in 2003. Sindsdien is er op economisch terrein veel gebeurd waardoor de ECB het noodzakelijk vindt haar beleidsstrategie opnieuw tegen het licht te houden. Waar haar voorgangers zich vooral richten op professionele partijen, wil ­Lagarde nadrukkelijk ook het algemene publiek er meer bij betrekken. In dit kader zullen luistersessies met het publiek worden gehouden, waaronder ook een bij De Nederlandsche Bank. Deze sessies zijn bedoeld om ideeën op te halen en te peilen wat de burger bezighoudt. Maar ze kunnen ook een bijdrage leveren aan het herstellen van het vertrouwen in de ECB.

Auteur