Ga direct naar de content

Aanschaf en onderhoud eigen woning flink duurder geworden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 5 2019

■ Martin Admiraal (DNB)

In 2018 zijn de woonkosten in Nederland het sterkst gestegen van alle eurolanden. De woonkosten voor nieuwe eigenaren stegen met gemiddeld 8 procent, ruim boven het gemiddelde in het eurogebied van 3,4 procent. Ook in de twee voorgaande jaren behoorde ons land tot de top drie van landen met de meeste woonkostenstijging.

De figuur geeft op basis van de woonkostenindex de stijging weer van de woonkosten in achttien eurolanden. Deze Owner-occupied housing price index (OOHPI) wordt door Eurostat gepubliceerd en is een indicator voor de aanschaf- en onderhoudskosten van huiseigenaren. De index wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de aanschafprijs van woningen inclusief alle bijhorende directe kosten (onder andere makelaar, notaris, juridische bijstand en kadaster). Daarnaast bevat de index de doorlopende kosten voor groot onderhoud en opstalverzekeringen. De rentelasten worden in deze index niet meegenomen. Voor Griekenland wordt nog geen OOHPI berekend.

In alle landen zijn het de aanschafkosten die de prijsstijging het sterkst bepalen. De kosten voor onderhoud en verzekeringen fluctueren ook, maar wegen fors minder mee in de index. In Nederland verklaren de aanschafkosten van nieuwbouw- en bestaande woningen circa 89 procent van de prijsstijging in 2018. Diensten van onder meer makelaars, architecten en banken tellen voor ongeveer vier procent mee, het groot onderhoud voor vijf procent en opstalverzekeringen voor twee procent.

De woonkosten voor huiseigenaren worden niet meegenomen in de Europese inflatie (HICP). Een reden hiervoor is dat de OOHPI alleen op kwartaalfrequentie gemaakt kan worden en met een ruime vertraging wordt gepubliceerd, waardoor deze niet aansluit bij de tijdigheid die voor de maandelijkse Europese inflatiecijfers vereist is. Omdat de woonkosten niet worden meegenomen, is de inflatiemaatstaf van het eurogebied en die van de Verenigde Staten, waar met een andere methodiek woonkosten wel worden meegenomen, bovendien niet volledig vergelijkbaar. De OOHPI is daarom een belangrijke ‘satelliet’-indicator om de prijsontwikkelingen te volgen die buiten de Europese inflatiecijfers vallen.

Auteur

Categorieën