Ga direct naar de content

Prijsverwachtingen in Europese industrie inmiddels genormaliseerd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 17 2023

Het afgelopen jaar is de inflatie in het eurogebied fors opgelopen. Zal de inflatie de komende maanden weer dalen, al dan niet onder invloed van het verkrappende beleid van de centrale banken? De prijsaanpassingen die managers verwachten door te voeren, suggereren dat de inflatie afneemt, maar door prijsverhogingen in de diensten en detailhandel nog hoger zal blijven dan voor de coronapandemie.

De Europese Commissie vraagt elke maand managers uit diverse sectoren of zij verwachten dat hun prijzen in de komende drie maanden zullen gaan stijgen, dalen of gelijk zullen blijven. Een positief saldo betekent dat van de managers die een prijsverandering verwachten, een meerderheid denkt een prijsverhoging  door te voeren. De indicator hangt nauw samen met de inflatie-ontwikkeling (HICP). Voor industrie en detailhandel is het verband het hoogst, en reageert de inflatie met een vertraging van gemiddeld zes tot zeven maanden. In de dienstensector veranderen de verkoopprijsverwachtingen iets trager, mogelijk door de grotere looncomponent in deze arbeidsintensieve sector.

De figuur toont dat in de jaren 2018 en 2019 per saldo tien procent van de managers die een prijsverandering verwachtten, dacht aan een prijsverhoging. De coronaperiode met lockdowns verstoorde dit constante beeld: toen verwachtten meer managers een prijsdaling door te voeren dan een -verhoging. Hierna zorgde een onverwacht sterk vraagherstel ervoor – in combinatie met aanbodrestricties – dat het aandeel managers dat een prijsverhoging verwachtte tot ongekende niveaus steeg. De piek in deze verwachtingen lag in het voorjaar van 2022 – waarna, vooral bij industriële bedrijven, een sterke daling werd ingezet, gesteund door afnemende aanbodbeperkingen.

Inmiddels zijn de prijsverwachtingen in de industrie weer genormaliseerd tot het niveau van voor 2020. Maar in dienstensector en detailhandel blijven de verwachte prijsstijgingen nog altijd boven hun langjarige gemiddelden. Deze verkoopprijsverwachtingen suggereren dat de HICP-­inflatie in de komende maanden zal blijven dalen, maar ook dat de prijsdruk uit de dienstensector en de detailhandel nog hoger is dan vóór de coronapandemie.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie