Auteur

Henk Volberda

Bedrijven vinden sancties tegen Rusland belangrijker dan winst

De sancties tegen Rusland leiden ook tot economische schade voor Nederlandse bedrijven. Steunen leidinggevenden van deze bedrijven desalniettemin de sancties?

Klimaatambitieuze bedrijven investeerden meer tijdens coronacrisis

Klimaatambitieuze bedrijven geven aan tijdens het coronajaar 2020 minder op de korte termijn gefocust te zijn dan achterblijvers op gebied van klimaatambitie. Vergeleken met achterblijvers, verhoogden koplopers ook vaker hun langetermijninvesteringen in 2020.

Ambities bedrijfsleven blijven achter bij klimaatdoelstellingen

Het streven van bedrijven in Nederland om hun ecologische voetafdruk te reduceren, blijft achter bij de klimaatdoelstelling van de overheid voor 2050, blijkt uit de nieuwste editie van de Nederlandse Innovatie Monitor.

Focus op aandeelhouder veelal slecht voor de financiële prestaties

De afgelopen decennia zijn steeds meer beursgenoteerde ­bedrijven in Nederland zich gaan richten op het creëren van aandeelhouders­waarde. Het is te verwachten dat deze focus op economische waardecreatie terug te zien is in de prestaties van bedrijven.

Rigide arbeidsmarkt kan innovatie stimuleren


Offshoring motieven en resultaten van Nederlandse bedrijven


Offshoring strategieën van Nederlandse bedrijven


Flexibilisering van Nederlandse ondernemingen