Meest gelezen

1 reactie

Een mooie uiteenzetting van de opties. Ik mis echter een voldoende zuivere uitwerking van 'niets doen'.

Met een pensioenpot van €1.800 mld en een rendement van 10%, stijgt het vermogen met €180 mld in het eerste jaar (en daarna steeds sneller). De extra belastingclaim hierop (25%-33%) bedraagt dus €45 mld - €60 mld in het eerste jaar (en daarna steeds meer). Als ik reken met de conservatieve 4%, wordt dit €18mld - €24mld in het eerste jaar extra, en daarna jaarlijks steeds meer! Kortom, de overheid rendeert ook mee door niks te veranderen aan de huidige systematiek.

De opmerking dat er de afgelopen jaren ongeveer evenveel inkomsten als uitgaven waren bij pensioenfondsen is juist, maar staat op het punt om te keren. Mijn argumenten zijn daarvoor als volgt:
- De vergrijzing beging de komende jaren zijn hoogtepunt te bereiken. Zodra de laatste 'boomers' met pensioen gaan zullen de uitkeringen (fors) toenemen, terwijl de premie-opbrengsten verhoudingsgewijs mogelijk zelfs dalen door de krimpende beroepsbevolking (afhankelijk van de immigratieplannen uiteraard).
- De stijgen rente maakt dat de rekenrente ook stijgt. Dat heeft tot gevolg dat per euro die over (bijv.) 20 jaar uitgekeerd moet worden, steeds minder in kas hoeft te zijn. Dus: De premies kunnen omlaag/de uitkeringen omhoog. Beiden zorgen ervoor dat de pensioenpot zal krimpen. Dat is niet erg, want dat is juist het idee van een kapitaaldekkingsstelsel bij een vergrijzende bevolking. Doordat de nieuwe generaties kleiner zijn, is er voor hen minder vermogen nodig (door de inflatie zal dit nominaal meevallen, maar reëel kan hiervan wel gesproken worden).

Kortom, we hebben een degelijk stelsel, waar we vooral niet te hard aan moeten sleutelen. Gezien het in de basis prima functioneert, is de kans groter dat er gigantische onvoorziene schade aangericht wordt door 'even 25-33% uit de pensioenpot te halen', dan dat de baten zijn op lange termijn. Dat is wellicht heel conservatief gedacht voor iemand van 31, maar een progressieve mindset -het moet radicaal anders- past m.i. beter bij een stelsel dat disfunctioneert, niet bij een stelsel dat -ondanks alle manco's- tot de besten ter wereld behoort.

J. de Vries

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen