Ga direct naar de content

Krapte valt mee

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 16 2023

De werkloosheid is laag, maar dat wil niet per se zeggen dat de arbeidsmarkt krap is en dat de lonen zullen stijgen. Tot deze conclusie komen Blanchflower en Bryson op basis van Amerikaanse data. Met een regressie laten zij zien dat de loonvorming ook wordt bepaald door de hoeveelheid mensen die parttime werken en mogelijk in de toekomst meer willen werken en door mensen die nu nog geen werk zoeken. Op basis van deze bevinding betogen de auteurs dat de huidige monetaire verkrapping in Amerika een vergissing is. De werkloosheid mag dan wel laag zijn, maar het aantal mensen dat parttime werkt of nu nog geen werk zoekt, is hoog. Het risico op stijgende lonen die de inflatie stuwen is dus klein.

Blanchflower, D.G. en A. Bryson (2022) Recession and deflation? IZA Discussion Paper, 15695.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie