Meest gelezen

2 reacties

Op minimaal twee punten is dit een merkwaardig artikel. Ten eerste beheerst een van de auteurs, Eric von Hippel, niet de Nederlandse taal. Ik snap dat de heer De Jong graag wil pronken met een grootheid als Eric van Hippel, maar ik vind het toch niet in de haak dat ESB een artikel accepteert dat door een van de auteurs niet is gelezen.
Had hij het wel gelezen, dan had hij hopelijk bezwaar gemaakt tegen de volgende zin : “Overheidsingrijpen is legitiem als er sprake is van een marktfalen”. Dit lijkt mij onjuist. Overheidsingrijpen brengt immers vrijwel altijd – direct of indirect – kosten met zich mee, en zorgt dus uitsluitend tot meer welvaart in het geval die kosten kleiner zijn dan de kosten (of welvaartsverlies) die door marktfalen worden veroorzaakt. Voor meer info, zie o.a.
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20061003.pdf

S. de Beter, ECO SIMPEL

S. De Beter

Beste heer De Beter,

Sta mij toe vanuit de redactie kort te reageren over het redactionele proces. Wij hadden die vraag over taal namelijk ook.

1. Von Hippel en De Jong werken al een paar jaar samen (in de literatuurlijst bij het artikel staan gezamenlijke publicaties). Von Hippel heeft daarnaast een boek geschreven over vrije innovatie dat in december bij MIT Press uitkomt en waar De Jong als kritische meelezer aan bijgedragen heeft. De Jong is dus goed bekend met de materie.
2. Voor dit artikel heeft De Jong de ideeën uit het nog te verschijnen boek van Von Hippel samengevat. De ideeën en een substantieel deel van de compositie komen dus van Von Hippel, met uiteraard kanttekeningen van De Jong.
3. De Jong heeft het stuk geschreven. Von Hippel heeft een in het Engels vertaalde versie van het artikel geaccordeerd.

Gegeven deze ontstaansgeschiedenis van het artikel, doet het Von Hippel onrecht om hem niet als auteur te noemen. Net als dat het De Jong onrecht doet. Voor de ESB redactie is dit dan een slimme manier om met dat lastige Nederlands om te gaan.

Vriendelijke groet,

Jasper
Hoofdredacteur ESB

p.s. met het statement overheidsingrijpen is legitiem als er sprake is van een marktfalen, lijkt me ook weinig mis. Er staat niet dat overheden door in te grijpen weer nieuwe problemen kunnen creëren (maar er staat ook niet dat dat niet zo is) en er staat niet dat marktfalens de enige legitimiteit voor ingrijpen zijn. Maar dit punt ligt denk ik primair bij de auteurs.

J. Lukkezen

Reactie niet ok? Meld misbruik bij de redactie.

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn.

Inloggen