Auteur

Wim Suyker

Consequenties van een structureel hogere inflatie

De recente prijsspurt heeft de inflatie teruggebracht in het beleidsdebat. Wat zouden de economische consequenties zijn van een structureel hogere inflatie?

Johan Verbruggen (1960–2021): Aimabele modellenbouwer en ramer

Op 30 december is Johan Verbruggen onverwachts op 61-jarige leeftijd overleden. Johan is heel zijn werkende leven actief geweest als macro-econoom, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de analyses en ramingen van de Nederlandse economie.

De ramingen voor de schade aan de economie buitelen over elkaar heen

Sinds begin maart buitelen de neerwaartse bijstellingen van de groeiramingen over elkaar heen. Reden is de corona-epidemie en de – al dan niet intelligente – lockdowns waartoe regeringen hebben besloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Een overzicht.

Prijzen verschillen aanzienlijk tussen seizoenen

De verandering in de consumentenprijsindex wordt vaak per jaar weergegeven, maar de prijzen die consumenten betalen voor hun producten verschillen per seizoen. De maand-op-maandmutatie van de consumentenprijzen (hicp) kent daardoor een duidelijk seizoenspatroon.

Statistiek: Bbp onderschat gevolgen voorgenomen Brexit

Na het referendum is het Britse pond met zo’n tien procent gedaald en daarmee is de ruilvoet verslechterd. Het reëel nationaal inkomen zal zich ongunstig ontwikkelen.

Statistiek


Statistiek


Historische krimp Nederlandse economie


Reactie op: Empirie van de economische geografie


De onderbouwing van het regionaal-economisch beleid


De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie per provincie