Auteur

Wim Bos

55- tot 65-jarigen meest welvarend

Een eenvoudige manier om te zien welke groepen welvarend zijn, is door in kaart te brengen waar de hoge inkomens en vermogens zitten. Dan blijkt dat de welvaart sterk varieert per levensfase.

Rendement op spaartegoed daalt, op effecten stabiel

Ruim zes miljoen huishoudens ontvingen in 2016 rente op spaartegoeden: in doorsnee was dit 0,6 procent. In 2013 werd in doorsnee nog 1,7 procent rendement behaald.

Intensiteit van armoede in 2016 gedaald

Naast de omvang van armoede is de intensiteit van armoede een belangrijke aanvullende dimensie. De intensiteit van armoede is al vanaf 2014 aan het dalen.

Toeslag voor bijna zes op de tien huishoudens

In 2015 ontving meer dan de helft van de huishoudens een of meer toeslagen. Ook de hoge inkomens worden gecompenseerd, doordat zij vaak kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag ontvangen.

De vermogensparade van Pen

De bekende econoom Jan Pen bedacht in 1971 een manier om de vermogensverdeling in beeld te brengen.

Ouderen lopen het minst risico op armoede

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is de afgelopen jaren iets afgenomen.

Statistiek: Mobiliteit in de inkomensverdeling

Statistiek: Mobiliteit in de inkomensverdeling

Statistiek


Statistiek


Statistiek2


Armoederisico's in crisistijd


Statistiek