Ga direct naar de content

Toeslag voor bijna zes op de tien huishoudens

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 11 2017

■ Wim Bos (CBS)

In 2015 ontving 57 procent van de huishoudens een of meer toeslagen. In het laagste inkomenskwintiel was dit 88 procent, in het hoogste inkomenskwintiel profiteerde nog bijna 47 procent van een door de Belastingdienst uitgekeerde toeslag.

De zorgtoeslag komt het meest verbreid voor en wel bij bijna de helft van de huishoudens. Dit komt mede doordat ook thuiswonende meerderjarige kinderen door hun eigen – nog vaak lage – inkomen voor deze toeslag in aanmerking komen. Zorgtoeslag wordt zodoende ook bij huishoudens met een hoog inkomen waargenomen; ruim dertig procent van de huishoudens met de hoogste besteedbare inkomens, ontving zorgtoeslag.

Huurtoeslag werd door achttien procent van de huishoudens ontvangen. Vrijwel alle huishoudens die in 2015 in aanmerking kwamen voor de huurtoeslag, kregen ook zorgtoeslag. Voor huishoudens met minderjarige kinderen kwam hier nog vaak het kindgebonden budget bovenop. Kinderopvangtoeslag kwam in 2015 het minst vaak voor (bij 6,5 procent van de huishoudens) en werd ook het minst vaak in combinatie met andere toeslagen ontvangen. Omdat het hebben van een werkkring van de ouder(s) één van de voorwaarden vormt voor het verkrijgen van deze toeslag en deze hoger is naarmate het aantal werkzame uren van de minst werkende ouder hoger is, profiteerde ook ruim veertien procent van de huishoudens in het hoogste inkomenskwintiel van deze toeslag.

Gemiddeld over alle huishoudens bedroeg het totale bedrag aan toeslagen in 2015 bijna 1.400 euro per huishouden. Voor de twintig procent laagste inkomens was dit gemiddeld 2.080 euro. Verreweg het grootste deel van dit bedrag bestond bij hen uit huur- en zorgtoeslag. Het totaalbedrag verschilt natuurlijk sterk tussen de afzonderlijke huishoudens. Niet alle huishoudens komen immers in aanmerking voor een toeslag. Zo kreeg twaalf procent van de huishoudens uit de twintigprocentgroep met de laagste inkomens geen toeslag, terwijl een op de tien 4.370 euro of meer ontving. De twintig procent van de huishoudens met de hoogste inkomens ontving gemiddeld 940 euro aan toeslagen. Bij een op de tien toeslagontvangers uit deze inkomensgroep ging het om een bedrag van 4.400 euro of meer. Bij de hoogste inkomens bestaat dit bedrag vrijwel geheel uit zorg- en kinderopvangtoeslag.

Auteur

1 reactie

 1. A. Metten
  7 jaar geleden

  effect toeslagen op de inkomensverdeling:
  toeslagontvangende huishoudens uit het laagste kwintiel ontvangen dus gemiddeld €2364, uit het hoogste kwintiel gemiddeld €2000. Vooral het percentage toeslagontvangers verschilt dus tussen laagste en hoogste kwintiel.
  Huurtoeslag en zorgtoeslag verminderen de inkomensongelijkheid nog wel, maar de kinderopvangtoeslag die vooral ten goede komt aan de bovenste 40% van de huishoudens versterkt deze juist.
  Als aan dit plaatje de hypotheekrenteaftrek zou worden toegevoegd, die een belastingsubsidie is en daarmee niet fundamenteel verschilt van de hier genoemde toeslagen, dan wordt het herverdelende effect van overheidsinterventies op de inkomstenverdeling nog informatiever (maar wel schokkender...).