Auteur

Sandra Phlippen

Industriecompensatie moet in lijn met Parijs

De vraag is acuut hoe het midden- en kleinbedrijf (mkb) te steunen in het licht van de energiecrisis. Moeten we als maatschappij de bedrijven steunen die in een CO2-neutrale economie toch weinig kans maken?

Koopkrachteffecten energie-inflatie vooralsnog kleiner dan geraamd

Het kabinet heeft eerder dit jaar op basis van de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau maatregelen genomen om de effecten van de energie-inflatie te compenseren. Transactiedata laten echter zien dat de daadwerkelijke energie-uitgaven minder hard stijgen dan de koopkrachtramingen veronderstellen.

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

Nieuwe indicator toont dat arbeidsmarkt krapper is dan eerder aangenomen

Op wat voor arbeidsmarkt komen werkzoekenden terecht, nu de werkloosheid begint op te lopen? Een nieuwe krapte-indicator die ook beroepsvoorkeur en reisbereidheid meeneemt, licht een tipje op van de sluier.

Trilemma van afruilen kenmerkt afbouw coronamaatregelen

In de eerste weken van de coronacrisis stond alles ten dienste van het overeind houden van de gezondheidszorg. Maar nu de maatregelen afgebouwd worden, is het tijd voor een belangen­afweging. Een trilemma brengt de te maken keuzes helder in beeld.

Waarom we niet voelen dat het goed gaat

Consumenten geven aan dat hun eigen financiële situatie achterblijft bij die van de economie als geheel. Dit fenomeen – ‘met ons gaat het goed, met mij slecht’ – speelt al geruime tijd in Nederland, volgens de consumentenvertrouwensindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waarom een bank duurzaam zou willen zijn

Banken zijn niet alleen marktspelers, maar hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar hoe ver zou een bank daarin moeten gaan?

Social impacts bonds zijn een breekijzer voor bureaucratie


Leren gaat over kennen, niet over kunnen meepraten


Redactioneel: Het zzp-dossier is het breekijzer naar een nieuwe arbeidsmarkt


Interview met Martin Hellwig


Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Redactioneel: Een vluchtelingbestemming algoritme


Economentop 40 2015


Redactioneel: Tijd om los te laten


Ondernemend Nederland in de steigers


Hoe Luyendijk het Nobelprijsfeestje probeert te verstieren


Redactioneel: Geld voor goed opvoeden


Interview met Wynand van de Ven


Redactioneel: Het tijdperk van banken


Redactioneel: Baten-baten analyse van het basisinkomen


Zes verklaringen voor hoge ceo-beloningen


Redactioneel: Zzp’ers hollen de verzorgingsstaat niet uit


Ahold wachtte tot een professionele ceo aan het roer stond bij Delhaize


Redactioneel: Het belang van de juiste baas


Airbnb’s van de toekomst hebben regulering juist nodig*


Redactioneel: Bevrijd de deeleconomie


Redactioneel: Wat onderwijs waard is


Interview met Lawrence Summers