Auteur

Robert de Vries

Méér hoogopgeleiden: méér organisatieadviseurs en accountants

Nederland kent steeds meer hoogopgeleiden. In 1981 had nog 11,1 procent van de 15- tot 75-jarigen een hbo- of universitair diploma. Dit is sindsdien toegenomen tot 28,3 procent in 2013 en 35,5 procent in 2021.

Deel daarvoor opgeleide mensen werkt toch niet in zorg en welzijn

De zorg- en welzijnssector kampt met personeelstekorten die op basis van het prognosemodel zorg en welzijn alleen maar zullen stijgen. Om de tekorten te beperken is het niet alleen van belang om meer mensen op te leiden, maar ook dat zij daadwerkelijk in de sector aan de slag gaan.

Zowel jongeren als ouderen vaker gestopt met werken begin 2020

In het tweede kwartaal van 2020 kwamen er veel meer mensen zonder werk te zitten dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Bij jongeren nam het stoppen met werken het meest toe, vooral doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd.

Tijdelijk minder ‘leven lang ontwikkelen’ in coronatijd

De coronamaatregelen hebben niet alleen gevolgen voor onderwijs aan scholieren en studenten, maar ook voor opleidingen en cursussen van volwassenen in het kader van een leven lang ontwikkelen. Het aantal volwassen dat een cursus volgde nam tijdelijk af.

Thuiswerken amper mogelijk bij lagere beroepsniveau’s

Het kabinet vraagt Nederlanders om zo veel mogelijk thuis te werken om verspreiding van het coronavirus te beperken, maar dat is niet voor iedereen een optie. Van werknemers met het hoogste beroepsniveau (niveau 4) gaf in 2019 ruim zeven van de tien mensen aan de mogelijkheid te hebben om thuis te werken, terwijl dit bij het laagste beroepsniveau (niveau 1) vrijwel niet mogelijk is.

Thuiswerken meest gebruikelijk in stedelijke gebieden

In 2018 waren er 3,3 miljoen thuiswerkers. Dat is 37 procent van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Onder thuiswerkers worden mensen meegeteld die gewoonlijk thuiswerken en mensen die incidenteel thuiswerken.

Uitstroom uit financiële sector vaak richting uitkering

Sinds de financiële crisis daalt de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening structureel. Ruim een kwart van de werknemers kwam terecht in een WW-uitkering.

Steeds meer ontmoedigde terugtrekking van arbeidsmarkt sinds crisis


Jeugdwerkloosheid als optelsom van twee groepen


Statistiek


Statistiek


De groep flexwerkers en zelfstandigen in Nederland groeit