Ga direct naar de content

Zowel jongeren als ouderen vaker gestopt met werken begin 2020

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 18 2021

■ Robert de Vries (CBS)

Het CBS stelt elk kwartaal vast hoeveel mensen er zonder werk geraakt zijn die drie maanden eerder nog wel werkzaam waren. Vanwege de coronacrisis nam dit aantal in het tweede kwartaal van 2020 sterk toe. Toen kwamen er 338.000 mensen zonder werk te zitten, terwijl dit er in het tweede kwartaal van 2019 nog maar 236.000 waren.

Bij jongeren nam het stoppen met werken het meest toe. In het tweede kwartaal van 2020 raakten 137.000 jongeren van 15 tot 25 jaar zonder werk, van wie 46.000 omdat het werk was vervallen (in hetzelfde kwartaal een jaar eerder werd dit door maar 9.000 jongeren aangegeven). Het aantal jongeren waarvan het werk verviel daalde in het derde en vierde kwartaal van 2020, maar was nog wel hoger dan in dezelfde kwartalen in 2019. Bij een grote groep jongeren werd het tijdelijke contract niet verlengd. In het tweede kwartaal van 2020 nam die groep in aantal nog iets meer toe, en was daarmee ook in ieder kwartaal hoger dan in het jaar daarvoor.

Ook meer zestigers hielden op met werken, al waren de redenen hiervoor wel verschillend. Het vervallen van werk of aflopen van een contract speelt, ook in 2020, bij ouderen een veel minder prominente rol. Bij 60- tot 70-jarigen raakten er in het tweede kwartaal van 2020 56.000 mensen zonder werk, van wie 6.000 omdat het werk verviel. Pensioen of hoge leeftijd wordt bij deze leeftijdsgroep veruit het vaakst genoemd. En hier vindt bij ouderen ook de grootste toename plaats ten opzichte van een jaar eerder.

Overigens zakte ook in het tweede kwartaal van 2020 de instroom in werk in ten opzichte van een jaar eerder. In het derde en vierde kwartaal van 2020 nam deze instroom weer toe. Vanwege deze in- en uitstroom was in het vierde kwartaal van 2020 het aantal jongeren met werk 60.000 lager dan in het jaar daarvoor. Het aantal zestigers met werk was juist 18.000 hoger dan in het vierde kwartaal van 2019.

Auteur