Ga direct naar de content

Deel daarvoor opgeleide mensen werkt toch niet in zorg en welzijn

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 15 2022

De zorg- en welzijnssector kampt met personeelstekorten die op basis van het prognosemodel zorg en welzijn alleen maar zullen stijgen. Om de tekorten te beperken is het niet alleen van belang om meer mensen op te leiden, maar ook dat zij daadwerkelijk in de sector aan de slag gaan.

Om te zien hoeveel mensen met een behaalde kwalificatie zorg en welzijn daadwerkelijk in de sector werken, en wat het potentieel is aan herintreders met een kwalificatie zorg en welzijn, hebben we een driedeling gemaakt. De eerste groep betreft mensen met een van de 22 kwalificaties die opleiden tot de omvangrijkste beroepen in de zorg- en welzijnssector en die worden gemonitord binnen het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, zoals de verpleegkundige, verzorgende en sociaal-agogische beroepen, De tweede groep betreft mensen met overige kwalificaties in zorg en welzijn. En de laatste groep betreft mensen zonder kwalificatie zorg en welzijn.

In oktober 2019 waren er ruim 1,2 miljoen mensen van vijftien jaar en ouder met een van de 22 geselecteerde kwalificaties en eveneens bijna 1,2 miljoen mensen met een andere kwalificatie in zorg en welzijn. Van de mensen met een geselecteerde kwalificatie hadden er 788.000 een baan als werknemer. Bijna driekwart (582.000) van hen was werkzaam in de sector zorg en welzijn (figuur).

Vooral werknemers met een kwalificatie verpleegkunde werken uiteindelijk in zorg en welzijn (negentig procent). Werknemers met een kwalificatie psychologie werken het minst vaak in zorg en welzijn (29 procent). Ook bij de kwalificaties zorghulp, sociaal-maatschappelijk dienstverlener, sociaal-cultureel werker en pedagogiek werkt minder dan de helft in de sector zorg en welzijn.

Bij de interpretatie van de cijfers dient wel rekening te worden gehouden met het gegeven dat werknemers die buiten de sector zorg en welzijn werken wel degelijk zulke werkzaamheden kunnen verrichten, bijvoorbeeld bedrijfsartsen en -psychologen. En andersom, niet iedereen die werkzaam is in deze sector heeft zo’n onderwijsachtergrond nodig, zoals beveiligers of salarisadministrateurs in ziekenhuizen.

Auteur

Categorieën