Auteur

Noortje Pouwels-Urlings

Steeds minder zelfstandigen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

In tegenstelling tot werknemers zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw (via lijfrente). Het aandeel zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter laag en is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen.

Meeste zelfstandigen vijf jaar na start onder minimumloon of gestopt

De meeste van de in 2013 gestarte zelfstandigen verdienen met hun werk als zelfstandige vijf jaar later minder dan het minimumloon of ze zijn gestopt. Dit is vaker het geval voor zelfstandigen die zijn gestart vanuit een uitkering dan voor hen die vanuit loondienst begonnen zijn.

Studieschuld loopt verder op sinds invoering leenstelsel

Studenten zijn steeds meer en vaker gaan lenen. De totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten bedroeg 17,5 miljard euro in 2018, bijna 5 miljard meer dan in 2015.

Vermogens aan de beterende hand

Met het aantrekken van de economie slonk het aantal huishoudens met een negatief vermogen, terwijl die met een positief vermogen weer de weg omhoog vonden.

Vermogen van directeuren-grootaandeelhouders

In vergelijking met werknemers en zelfstandig ondernemers hebben directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) fors meer vermogen: niet alleen in hun bedrijf, maar ook in hun woning en financiële bezittingen.

De vermogensparade van Pen

De bekende econoom Jan Pen bedacht in 1971 een manier om de vermogensverdeling in beeld te brengen.

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is hersteld van de economische crisis, maar is niet meer dezelfde als daarvoor. Vooral jongeren blijven achter.

Statistiek: Minder huizen onder water

Bij 2,1 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2015 hoger dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is aanzienlijk minder dan in 2008, maar nog altijd bij bijna de helft van de eigenwoningbezitters.

Statistiek


Vermogensongelijkheid tijdens de crisis


Statistiek