Ga direct naar de content

Studieschuld loopt verder op sinds invoering leenstelsel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 10 2019

■ Noortje Pouwels-Urlings (CBS)

Figuur 1

Studenten zijn steeds meer en vaker gaan lenen. De totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten bedroeg 17,5 miljard euro in 2018, bijna 5 miljard meer dan in 2015.

In september 2015 is het sociale leenstelsel ingevoerd. Dit verving de basisbeurs als sociale voorziening, maar in het nieuwe stelsel bleef de aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders met een smalle beurs wel overeind. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12.400 euro (2015) naar 13.100 euro in 2018 (figuur). Ook het aantal studenten met een schuld is opgelopen: in 2018 hadden 1,3 miljoen mensen een studieschuld, 316.000 meer dan begin 2015.

Zowel de jongere als de oudere studenten zijn de laatste jaren vaker en meer gaan lenen. Ruim 190.000 jongeren tot twintig jaar hebben in 2018 geleend om hun studie te bekostigen, bijna vier keer zoveel als in 2015. Gemiddeld leenden zij 5.300 euro, meer dan twee keer zo veel als

in 2015. Ook de 20- tot 25-jarigen zijn steeds vaker en meer gaan lenen. In 2015 hadden 340.000, merendeels studerende 20- tot 25-jarigen, een studieschuld uitstaan van gemiddeld 7.600 euro. In 2018 was het aantal al opgelopen tot 460.000 met een gemiddelde studieschuld van 10.600 euro.

De figuur geeft een goed beeld van de gemiddelde studieschuld, maar er bestaan grote individuele verschillen in omvang van de studieschuld. Bijna 38 procent van de studenten had een studieschuld lager dan 5.000 euro, 16 procent kwam uit op een studieschuld van meer dan 25.000 euro. Een klein deel van de studenten (3,4 procent) had een schuld van meer dan 50.000 euro.

Verder hebben meer mannen dan vrouwen een studieschuld: 51 tegen 49 procent. In 2018 bedroeg de gemiddelde studieschuld van mannen 13.400 euro. Met 12.700 euro lag dit bij vrouwen iets lager.

Auteur

Categorieën