Ga direct naar de content

Vermogenden ontvangen vaker erfenissen en schenkingen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 24 2023

Erfenissen en schenkingen komen relatief vaak terecht bij mensen die al een aanzienlijk vermogen hebben. Het gaat bij deze groep bovendien om grotere erfenissen en schenkingen.

Vooral het aantal schenkingen is scheef verdeeld (figuur). In 2020 kwam 34 procent van het aantal schenkingen terecht bij de hoogste decielgroep (met een minimaal vermogen van een half miljoen euro). Bij erfenissen was dit 22 procent. De top één-procent ontving 8 procent van het aantal schenkingen en 2,3 procent van het aantal erfenissen.

Niet alleen het aantal, maar ook de omvang van de ontvangen schenkingen is scheef verdeeld. Ontvangers van een schenking kregen in doorsnee 46.000 euro na afdracht van de schenkbelasting. De doorsnee omvang van ontvangen schenkingen nam toe van 25.000 euro in de eerste vermogensdecielgroep tot 46.000 euro in de negende decielgroep. Vooral bij de meest vermogende ontvangers komen er hoge schenkingen voor. Ontvangen schenkingen liepen op tot in doorsnee 91.000 euro in de hoogste vermogensdecielgroep, en zelfs tot 101.000 euro in de meest vermogende percentielgroep. De scheve verdeling geldt ook, in mindere mate, voor erfenissen. De doorsnee omvang van ontvangen erfenissen is vrij constant in de eerste zes decielgroepen (rond de 26.000 euro), maar is wat hoger in de negende en tiende decielgroep. Ontvangers van erfenissen in de negende decielgroep kregen in doorsnee 33.000 euro, de ontvangers in de tiende decielgroep ontvingen 36.000 euro.

De cijfers hebben alleen betrekking op erfenissen en schenkingen die in de belastingaangifte staan. Erfenissen en schenkingen onder het reguliere fiscale vrijstellingsbedrag zitten dus niet in de data. Wel zijn schenkingen en erfenissen waarover een bijzondere vrijstelling is gebruikt (zoals de jubelton of bedrijfsopvolgingsregeling) meegenomen.

Categorieën

Plaats een reactie